Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

maandag 14 september

De Heilige Geest als leraar

Wekelijks ging Lydia in Filippi naar de gebedsplaats aan het water. Om te bidden. De verkondiging van het Woord door Paulus verandert haar van bovenaf en binnenuit. De Heere opent het hart. 

Lydia

Dat er nogal wat kan veranderen in je leven, daar kon Lydia de purperverkoopster over meepraten. Ze was waarschijnlijk een heidense vrouw van afkomst. Lukas noemt haar een vrouw die God diende. Deze zin beschrijft vaak voormalige polytheïsten, die aanbidders zijn geworden van de God van Israël. Daarmee dus monotheïst geworden. Ze maakte een grote verandering door. Haar gebed richtte zich eerst op veel goden, om die gunstig te stemmen. Nu diende ze Jahweh en onderwierp ze zich onder de Joodse wetten. Waarbij de sluimerende Messiasverwachting levend werd gehouden. Iedere sabbath komt ze samen met een groepje vrouwen, bij een gebedsplaats aan het water. Om te bidden tot Jahweh. De Heere zendt echter een verkondiger op hun pad, die hen Christus verkondigt. 

Opening

Wat gebeurt er onder de verkondiging van het Woord? Dan gebeurt er wat Lydia meemaakt: ‘Welker hart de Heere heeft geopend.’ Dat is wat er gebeurt. De Heere opent harten, door de Heilige Geest. 

Wilhelmus à Brakel (1635-1711) schrijft over de Heilige Geest die zich paart aan het Woord. Het Woord is het zaad van de wedergeboorte. Het verlicht de ogen en bekeert de zielen (Ps. 19: 8,9). Het is een tweesnijdend zwaard, levend en krachtig, en gaat door tot verdeling van de ziel en van de geest (Hebr. 4: 12). De Heere schept, doet opnieuw geboren worden, geeft licht in de ogen zodat we zien. Het komt van de andere kant. Van boven naar beneden. God schept het initiatief tot geloof van bovenaf en binnenuit.

‘De Geest is een inwendige leraar, door wiens werking de belofte van de zaligheid, die anders alleen maar de lucht of onze oren zou treffen, diep in onze harten doordringt.’ (Joh. Calvijn) 

Oog en oor

God opent. Blijkbaar was het hart gesloten. De Heere verschaft Zich toegang en doet Zijn Licht schijnen. Blijkbaar was er voor Hem een gesloten deur. Hij klopt en er wordt opengedaan. (Opb. 3: 20) Lydia geeft acht op de boodschap. Letterlijk staat er ‘aandacht geven aan’. We moeten dat begrijpen als geloven. Ze houdt het niet alleen voor waar. Ze aanvaardt het Woord van harte. 

De Heilige Geest onthult het geheim van het Woord van God. Hij neemt de sluiers eraf, doet je werkelijk verstaan wat Hij zegt. Geeft je oog en oor voor het Woord van God. Dan leer jij God kennen en daardoor ook jezelf kennen. Dan leer je zien op het kruis en merk je daardoor je zonden. Hij richt het hart op Christus. Dat ik blind was en nu zie. 

Verkondiging 

Dr. H. Goedhart laat zien dat er onder de verkondiging en bij het lezen van de Bijbel altijd iets gebeurt: ‘Wie het Woord Gods opslaat, hoort de Christus spreken en wie het Woord Gods gesloten laat, verwerpt Christus die spreekt. Het geloof nu is gericht op het getuigenis, dat God getuigt van Zijn Zoon. Het neemt dat getuigenis aan en vindt er zaligheid in.’

Lees verder over dit onderwerp

Gods heerlijkheid zien (2)

De heerlijkheid van God duidt op Zijn voortdurende aanwezigheid. Deze heerlijkheid van God zal opgaan, belooft Jesaja....

Twee mannen brengen een offer (2)

Kaïn en Abel hebben bij het offeren ervaren dat de Heere het offer aannam bij Abel en niet aannam bij Kaïn. Hoe? Dat...