Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 27 juni

De Heer’ is mijn Herder

De Heer’ is mijn Herder!
’k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden;
Hij voert mij al zachtkens
Aan waatren der rust.

De Heer’ is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel:
Hij brengt mij op wegen
Van goedheid en zegen;
Hij schraagt m’, als ik wankel;
Hij draagt m’, als ik viel.

De Heer’ is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
Met grimmige kaken,
Geen schrik zal mij naken;
O Heer! mij vertroosten
Uw stok en uw staf.

De Heer’ is mijn Herder!
In ’t hart der woestijn
Verkwikken en laven
Zijn hemelse gaven:
Hij wil mij versterken
Met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd;
’k Zal immer verkeren
In ’t huis mijnes Heeren:
Zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m’ altijd.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp