Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

zaterdag 16 mei

Verwacht grote dingen van God

In het bedrijfsleven heb je ondernemers, in de zending noem je hen pioniers. Onvergelijkbaar en toch is er een verband. Ik bedoel niet het streven om een groot bedrijf of organisatie op te bouwen. Het gaat mij om mensen die de moed krijgen om over ongebaand terrein een nieuwe weg te vinden. Velen kregen het talent om verder te bouwen op een bestaand initiatief. Het is echter slechts weinigen gegeven om vanuit niets tot iets te komen. Zij hebben iets van zendingspionier William Carey (1761-1834), die zei: ‘Verwacht grote dingen van God, onderneem grote dingen voor God’.

Weeshuis

George Müller (1805-1898) wilde de boodschap van Gods ontferming verkondigen aan de mensen, maar zag ook dat veel kinderen geen vader en moeder meer hadden. Rijk was hij niet, integendeel. George en zijn vrouw waren arm. Toch geloofde hij dat de Heere zou helpen in de zorg voor weeskinderen. Daarom bad hij om 1000 pond sterling, een geweldig groot geldbedrag in die tijd. Hij leefde vanuit de overtuiging dat je niet om geld vroeg aan mensen, maar bad om wat nodig was. Het geld kwam er. Dat niet alleen; van alle kanten kwamen mensen spullen brengen voor het weeshuis. In de jaren die volgden bleef het altijd weer spannend of er voldoende middelen zouden zijn. 

Dagboek

Op mijn bureau ligt zijn autobiografie: ‘Het verhaal van des Heeren leidingen’. Hij beschrijft daarin de periode van 1820-1844. Een aaneenrijging van aantekeningen over het groeiende werk, het ontbreken van voldoende middelen en steeds weer precies genoeg ontvangen. 
Op een dag schreef George bijvoorbeeld in zijn dagboek: ‘Vanmorgen had ik niet een penning in kas voor de wezen. Hoewel er voor vandaag genoeg voorraad in de weeshuizen is, omdat ik gisteren voor twee dagen voldoende heb gehaald. Toen mijn geld op was, werd ik tot de Heere gedreven in het gebed om nieuwe toevoer. Snel daarna kwam een broeder bij mij aan huis. Hij zei dat hij had nagedacht over de nood van de armen in deze koude wintertijd. En zo waren ook de wezen in zijn gedachten gekomen. Nu bracht hij 15 pond sterling voor hen.  Die middag kwam er verder nog een pond sterling van twee zussen, als een dankoffer voor alles wat zij kregen in het afgelopen jaar. Ook kwam er 10 pond ‘van een vriend in Christus, voor het weeshuis. (Verder verkocht hij een aantal zaken die dag). Dus heeft de Heere vandaag 30 pond sterling, twee schellingen en drie duiten gebracht, terwijl ik toen de dag begon niets in kas had.’

Spiegel

Natuurlijk zie ik de schaduwzijde van deze manier van opereren. Mannen als George gaan veelal solistisch te werk, nemen onvoorstelbare risico’s en lijken niet altijd oor te hebben voor kritische vragen. Maar zonder mannen als George Müller en vele anderen, was veel diaconaal-/zendingswerk niet van de grond gekomen. Zij houden ons geregeld een spiegel voor. Bij God zijn mogelijkheden die de onze ver overstijgen. Hij is immers de eigenaar van het geheel, wij slechts rentmeester over een deel. 

Lees verder over dit onderwerp