Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 25 juni

De Heere leidt ons leven (5)

Jezus was het grootste deel van Zijn aardse leven een timmerman in Nazareth. Trouw werkend binnen de gemeenschap waar Hij leefde, als mens onder de mensen. Ons dagelijks werk is onze van God gegeven roeping in deze wereld. Daar ligt onze dagelijkse verantwoordelijkheid. De aarde bebouwen en bewaren. 

Roeping

Tegelijkertijd werkt de Heere daardoor heen Zijn plannen uit. Als Hij roept en nadrukkelijk helder maakt dat we een bepaalde weg dienen te gaan, houdt er dan rekening mee dat dat Heere geen haast heeft. Dat toont ons het leven van Abraham.

Gaven

Om ons heen zien we mogelijkheden waarin we dienstbaar kunnen zijn. De wijze waarop we dienstbaar zijn hangt samen met de gaven die de Heere ons gegeven heeft. We dienen daarbij adviezen van anderen ten aanzien van onze gaven en beperkingen serieus te nemen, de Heere maakte je op een unieke manier en geeft je met deze specifieke gaven een taak in deze wereld. Daarbij mag je oog hebben voor de noden zoals die zich in de wereld aan ons aandienen. Persoonlijke interesses en verlangens mogen daarin zeker meedoen. 

Geduld

Eén van de belangrijkste lessen die de Heere leert is om geduld te hebben. Denk aan de dichter van Psalm 62: 1 ‘Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.’ Soortgelijk horen we hem belijden in vers 6: ‘Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting.’ In de levens van Abraham, Izaäk en Jakob zien we dat de Heere de tijd neemt voor de vervulling van Zijn beloften. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...