Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 1 juli

Ds. W.L. Tukker over Bijbel en preek

Maar als de Schrift met gezag tot ons komt, dan erkennen wij daarmee dat het ’t Woord van God is, ons gegeven door de Heilige Geest, die de heilige mannen Gods geïnspireerd heeft om deze dingen te schrijven, en om ze zó te schrijven.

Bijbel

De Bijbel, het Woord van God, draagt de stem Gods, niet de stem van zoveel mensen, profeten of apostelen, maar de Stem van God, de levende God, de Vader; de stem van God, de levende God, de Zoon; de stem van God, de levende God, de Heilige Geest.

En nu deze stem van God, die tot ons komt, en tot ons gaat spreken, door het Woord, is noodzakelijk willen we weten Wie ons roept; willen we goed weten waartoe God ons roept; en willen, we het goed weten waarmee Hij ons roept. Dat is noodzakelijk, want het geloof is uit het gehóór, en het gehoor is door het Woord Gods. En nu behaagt het God om deze Bijbel aan de Kerk mee te geven door de eeuwen heen, en door mannen Gods te geven die het Woord verkondigen, die het Woord Gods proclameren, die het Woord Gods uitroepen, die de roeping Gods, de stem van de Bijbel aan uw oren brengen; die de stem van God, de roeping uit de Bijbel aan uw hart brengen.

Preken

God zendt Zijn knechten uit, eerst Zijn profeten, dan komt Jezus Zelf, en dan zendt Hij Zijn apostelen met een nadrukkelijke opdracht om te prediken. En zo zendt Hij door de eeuwen heen verkondigers, er is geen tijd geweest dat God dat Woord niet heeft laten verkondigen. Dit moeten wij duidelijk stellen tegenover allerlei mystieke en doperse geesten, die de werking van de Geest los willen maken van de prediking van het Woord. De prediking is een buitengewoon belangrijk ding, zij is tot uw zaligheid, zij is het middel, waarmee de Heilige Geest Zich nu evenzo goed bedient als één keer van de pen van apostelen en profeten toen zij het Woord hebben te boek gesteld.

Waarheidsvriend, 1966

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...