Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Bijbelstudie

Bijbelstudie

De komst van het Koninkrijk (2)

Bij Daniël zien we dat het wereldrijk tegenover het rijk van de Heere wordt geplaatst. Een koninkrijk zoals we dat...

De komst van het Koninkrijk (1)

Daniël staat weer voor de troon van Nebukadnezar. De jonge Israëliet, tegenover de verpersoonlijking van een...

Kleine mensen en een grote God (1)

Zijn naam lag op de lippen van tienduizenden mensen. ‘Nebukadnezar…’ Een naam die stond voor kracht, invloed, macht....

Jong in Babel (2)

Te midden van het grote wereldgebeuren, dominante denkschema’s en heidense overmacht, zoomt de Bijbelschrijver in op...

Jong in Babel (1)

Als je strategisch denkt, ben je de rest altijd een paar stappen in denken vooruit. Je doordenkt de gevolgen van...

Waar staat je altaar? (2)

Een uitlegger vergeleek hen die de omgang met de Heere zochten in het Oude en Nieuwe Testament met twee koren. Het ene...