Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Bijbelstudie

Bijbelstudie

Geloven door beproeving heen

‘De liefde van Christus is dikwijls gesluierd en bedekt, en wij weten niet wat Hij bedoelt. Maar Hij haast Zich om...

Oordeel opgeschort

Waar de Heere spreekt daar komt beweging. Dat bleek in Ninevé. Zo op het eerste gezicht gebeurt hier iets vreemds. Een...

Aanhoudend gebed om uitkomst

Bidden betekent dat we met onze hulpeloosheid komen voor de troon van de almachtige God. Soms lijkt het gebed echter...