Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Christelijk leven

Christelijk leven

Drie handvatten voor Bijbellezen

God spreekt door de Bijbel tot mensen. Dat geldt niet alleen voor lang geleden, maar ook vandaag leren we Zijn stem...

Wie staat er in het middelpunt?

De onbedwingbare neiging om onszelf centraal te stellen, in plaats van de Heere, is geen mens vreemd. We zijn vaak...

Zending door de eeuwen heen

Sinds Christus Zijn discipelen uitzond om het evangelie te verkondigen aan alle volken, gaat de Evangelieboodschap...

Een gewone dominee

We luisteren graag naar begaafde predikers. Uitleggers en pastors die bijzondere gaven hebben voor de verkondiging....

Mediteren kun je leren

De Huizense predikant dr. A. van Brummelen (1928-1999) leefde in een tijdperk waarin de vloed aan online content nog...

Verwacht grote dingen van God

In het bedrijfsleven heb je ondernemers, in de zending noem je hen pioniers. Onvergelijkbaar en toch is er een...

Dat wat waardevast blijkt

Resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. Dat wat eens waardevast leek, kan morgen...