Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Christelijk leven

Christelijk leven

Toon mij Uw heerlijkheid (2)

De Heere antwoordt Mozes en zegt: ‘Ik zal al Mijn goedheid voor bij uw aangezicht laten gaan.’ (Ex. 33: 19a) Daar zet...

Gij, die kroonjuwelen zoekt

Priscilla Jane Owens (1829-1907) schreef liederen voor het zondagschoolwerk. Bijna een halve eeuw gaf zij daar leiding...

Vat mijn hand

De blinde Fanny Crosby (1820-1915) schreef 8000 gezangen. Een van de liederen die zij achterliet, zet in met de...

Rust, mijn ziel! uw God is Koning

Pieter Leonard van de Kasteele (vertaalde het bekende lied ‘Leer mij, O Heer! Uw lijden recht betrachten.’ Hij dichtte...

Niets dan Uw bloed kan redden

Niet onze offers brengen redding, maar alleen het bloed van Christus. Waar dit het richtpunt is van ons gebed en lied,...

Leven in de echte wereld

De digitale wereld dreigt bij jongeren alles te overheersen. Terecht zegt Hans Schnitzler: ‘Wie de virtuele...

Ga niet alleen door ’t leven

Dr. Johannes Hermanus Gunning (1858-1940) vertaalde verschillende liederen uit het Duits. Waaronder het lied ‘Ga niet...