Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Geloof

Geloof

Elke knie zal zich buigen

Jezus werd voor Pilatus gebracht. De Zoon van God stond voor een aardse rechter. Hij zweeg. Hij kwam volgens Calvijn...

Een zondaar naast Jezus

God heeft er volgens Calvijn de hand in, als een zondaar tot verootmoediging komt en schuld belijdt. Dit blijkt bij de...

De Kerk van Christus

Door de eeuwen heen werft Christus Zijn Kerk. Hij spreekt zondaren aan door Zijn Woord en wekt hen door Zijn Geest tot...

Op die heuvel daarginds

‘Maar dat kruis werd de mens, tot het kostbaarst kleinood, daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.’ Deze woorden uit...