Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 24 juni

Geestelijke herleving: Daniël Rowland (4)

Rowland vond het belangrijk dat mensen elkaar ontmoetten. Deze ontmoetingen zorgden voor stabiliteit en voortdurende betrokkenheid op elkaar. Men deelde daar de geestelijke ervaringen, bemoedigde elkaar en corrigeerde elkaar. Al naar gelang nodig was. Hier kreeg de ervaringskant woorden, die vrucht was van de verkondiging van Rowland. In 1740 is duidelijk dat de society’s twee keer per week samenkomen en elke maand een dag van vasten houden, ter voorbereiding op het sacrament. Althans, zo luidde de richtlijn die Harris gaf voor society’s in Zuid-Wales.

Howel Harris

Een belangrijke metgezel in het leven van Daniel Rowland, met wie hij de nodige hoogtepunten en dieptepunten zou beleven, was Howel Harris. Deze hoorde hem in 1737 preken en kwam daar diep van onder de indruk. Zijn hart barste haast van liefde tot God en hem, zo schreef hij later over deze dag. Howel Harris was geboren in Trefeca, in 1714 en dus drie jaar jonger dan Rowland. Hij werd gegrepen door een zin die een prediker uitsprak bij de bediening van het avondmaal: ‘Als je niet geschikt bent om te komen tot de tafel van de Heere, dan ben je niet geschikt om te leven en evenmin geschikt om te sterven.’ Eens in gebed werd hij overweldigd door de gedachte dat hij zijn leven over moest geven aan de Heere, alles achter te laten en Hem te volgen. Dit gaf strijd, maar hem restte niets anders. Terugblikkend geloofde hij dat dit het moment was dat hij een volgeling werd van het Lam.

Dankzij Howel Harris weten we veel over de bediening van Daniel Rowland, vanwege diens aantekeningen gedurende zijn leven. Harris zocht Rowland thuis op, een reis van vijftig mijl die twee dagen duurde. Zij baden en spraken samen, tot diep in de nacht. Een samenwerking van jaren zou volgen. Vanaf 1737 zien we een vriendschap ontstaan als tussen David en Jonathan. 

In de periode die volgde werden nog twee broeders toegevoegd aan dit tweetal, namelijk William Williams en Howel Davies. Samen vormden zij die vier grote leiders van de opwekking in Wales.

Herleving

Het werden dagen van geestelijke herleving. Berichten uit Amerika, waar een opwekking gaande was onder de bediening van Jonathan Edwards bereikten Engeland. In 1738 kwam er bericht van een grote geestelijke opwekking in Londen, door de bediening van George Whitefield. Zo ook in Wales. Gedurende deze eerste jaren van de opwekking wordt er gesproken over ‘ongekende kracht’, ‘God was onder ons’. Harris noemt deze uitdrukkingen steeds weer in zijn dagboeken. Onder de prediking van Daniel Rowland, in 1740, worden mensen eens krachtig opgeroepen om allen te komen tot Christus. Velen roepen in reactie daarop luid tot God. Van heinde en ver komen mensen om te luisteren naar de boodschap. Op een ongekende manier doet het Woord van God kracht in die dagen. 

George Whitefield, de grote opwekkingsprediker was zelf eens aanwezig onder de bediening van Rowland. Hij zei: ‘De kracht van God in het sacrament, onder de bediening van dhr. Rowland, was genoeg om iemand hart binnen in hem te laten branden. Om zeven uur in de morgen heb ik gezien hoe, misschien, tien duizend van verschillende plaatsen, in het midden van de preek uitriepen, ‘glorie’ en ‘lof’, al huilend, bereid om op te springen van vreugde.’ Hij concludeerde dat de Heilige Geest was uitgestort op de kerk. 

Whitefield zou eens naar Rowland schrijven in een brief: ‘Ervaring van God in de eigen ziel is de beste kwalificatie om effectief te preken voor anderen.’ De preken van Rowland werden gekenmerkt door hun indringende stijl, uitleg gecombineerd met toepassing. Het werk van genade diende tot in de diepten van de ziel te reiken, wilde het een werkelijke en blijvende verandering opleveren. 

Wat tekende daarbij volgens Harris een echt kind van God? Dat hij net als een natuurlijk kind, nu een geestelijk kind werd in die zin dat hij geboren werd van duisternis tot licht; schreeuwde om voedsel en stukje bij beetje groeide. De prediking van Daniel Rowland leidde tot gebroken en brandende zielen.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp