Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 5 juli

Christus volgen door beproeving en verzoeking (1)

Wie door genade Christus lief kreeg, wil niet anders dan leven tot Zijn eer. Hem volgen betekent dat we beproefd worden, zoals goud gelouterd wordt in het vuur. Tegelijkertijd blijft de zonde steeds weer opborrelen in ons hart. Verzoekingen raken we niet te boven, de duivel probeert ons steeds weer te verleiden. Een predikant verzuchtte eens: ‘Ik ben een beetje klaar met jongeren die komen klagen in de studeerkamer dat ze worstelen met bepaalde zonden, zij dienen er mee te breken.’ Waarom heeft hij een punt?

Bekering

‘God wendt zich tot de mens en daarom wendt de mens zich tot God,’ stelt dr. H. Goedhart in zijn boekje ‘Rondom het geloof’. Dit betekent dat jij als jongere niet het eerste aan zet bent, als het gaat om genade. Wanneer bij jou iets begint te leven, is het de Heere die je daartoe wakker roept. De oproep tot bekering komt daarbij rechtstreeks tot jou, het gaat dus niet buiten je om. Met belijdenis van schuld en een gebed om genade vlucht je tot Christus. Dat doe je niet met opgeheven hoofd, maar in het besef dat de Heere rechtvaardig is in Zijn oordeel over jouw leven. Goedhart: ‘De eis van bekering is een genade van God. Hij houdt Zich met verloren mensen bezig en roept hen tot Zich.’ Dit betekent dat de bekering zowel gave als eis is. Je krijgt het, maar de Heere vraagt het ook van je. Daarbij ben je niet alleen met je wil, gevoel of verstand betrokken; maar helemaal. 

Als jij op Gods roepstem tot Hem vlucht om genade, ga je tot Christus om behoud. Toen Jezus aan het kruis leed en stierf, gingen onze zonden mee aan dat kruis. Zijn overwinning op de dood, betekent dat zondaren het leven ontvangen. Dit nieuwe leven doortrekt heel je bestaan. Goedhart: ‘Bekering is levensvernieuwing, een totale afkeer van de zonde, een gevonden worden, een overgaan uit de dood tot het leven.’ Je wordt tot kind aangenomen en in Christus ingeplant. Dit betekent dat je voortaan één bent met Hem. Als die onvoorwaardelijke liefde je vervult, ervaar je nog dieper hoeveel zonden jouw hart bevuilen. Genade stuwt in je hart een verlangen naar heiligheid omhoog. 

Beproeving

De Heere beproeft gelovigen, zodat ze dieper hun vertrouwen leren stellen in Hem. Dr. F.W. Krummacher schreef een bekend boek over Elia. Deze profeet moest leren alle zekerheden op te geven, op Gods bevel. Krummacher: ‘Als het Woord van de Heere tot ons komt, dan worden we bezocht door niets minder dan Gods eeuwige liefde en ontferming; want het Woord van de Heere is Christus.’ Als de Heere tot ons spreekt en roept, dan richt Hij je oog dus op Jezus. Dat vernieuwt je van binnenuit, door de Heilige Geest. 

Terwijl jij in een periode van beproeving wellicht het gevoel hebt dat alles mis gaat, draagt de Heere je door de pijn heen. Krummacher: ‘Hij van Wie de liefde sterker is dan de dood, zal je weg vlak maken, omdat Hij je liefheeft. Voor Elia was dit niet eenvoudig, maar het leerde hem wel zijn eigen verlangens opgeven omwille van Christus. Krummacher schrijft over Elia als hij bij de beek Krith zit: ‘Hij was stil voor God in nederig geloof; in het geloof wachtte hij en door het geloof kruisigde hij zijn vlees met de verzoekingen en verlangens.’ Dat is wat de Heere ons leert. Sterven aan onze verlangens en leven van wat Hij geeft. 

In deel twee van dit tweeluik behandelen we het thema ‘verzoeking’. Dat volgt binnenkort.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heer’ is mijn Herder

De Heer’ is mijn Herder!’k Heb al wat mij lust:Hij zal mij geleidenNaar grazige weiden;Hij voert mij al zachtkensAan...