Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 4 mei

De weg terug voor een gelovige na zondig verdwalen

Een mooi dagboek is heel wat waard. Recent kreeg ik tijdens een bezoek de titel van een Engels dagboek aangereikt, waarvan de inhoud mij raakte. ‘The Believer’s Daily Remembrancer’, van James Smith. De schrijver brengt het Woord dichtbij het hart. Zodat de lezer dagelijks herinnerd wordt aan de beloften van de Heere. Het dagboekstukje van 4 mei geef ik bij deze graag door.

De schrijver

Pastor James Smith (1802-1862) was een opvolger van Charles Haddon Spurgeon in Park Street Church in Londen. Hij stond dus in dezelfde traditie als Spurgeon. Zijn teksten zijn aansprekend, gericht op het hart en de ervaring van de gelovige in het dagelijks leven. Gericht op Christus. 

Boodschap voor vandaag

James Smith’ boodschap van vandaag gaat over terugval, in zonden. Waardoor het zicht op Christus verduisterd raakte. 

‘Zonde brengt ziekte met zich mee. De gelovige kan alleen gezond zijn als hij met God wandelt, boven de wereld leeft en uitkijkt naar de komst van onze Heere Jezus Christus. Aan de voeten van Jezus zijn we veilig en zullen we gezond zijn; maar als we van Hem afdwalen, zal geestelijke ziekte ons overvallen. 

Degene die terugvalt voelt zich te zwak om in de weg van Gods geboden te lopen; te verward, om met aandacht voor Gods beloften te lezen; te schuldig om God Vader te noemen; te ellendig om zich in de hoop te verheugen. Hij heeft geen vrijheid in gebed; geen vreugde in zijn Bijbel; geen vrede in zijn geweten; geen vreugde in Gods wegen. 

Maar de Heere zegt: ‘Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de HEERE, onze God!’ (Jer. 3: 22). Dit is een bericht van de grote dokter, een uitnodiging vanaf de troon van onze Vader, een liefdesbelofte van onze Heiland. 

O, laten we tot Hem terugkeren met huilen en smeken, terwijl we Davids gebed aannemen als het onze: ‘Genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.’ Laten we het besluit van de kerk ter hand nemen: ‘Zie, wij komen tot U, want U bent de Heere, onze God.’ Hij zal ons genadig ontvangen en in vrijheid liefhebben.

Give me Thy pardoning love to feel, 

And freely my backslidings heal, 

Repair my faith’s decay: 

Restore the sweetness of Thy grace, 

Reveal the glories of Thy face 

And take my sins away. 

Doe mij Uw vergevende liefde ervaren, 

Genees vrijelijk mijn terugvallen,

Herstel het verval van mijn geloof: 

Herstel de zoetheid van Uw genade, 

Onthul de glorie van Uw aangezicht, 

En neem mijn zonden weg. 

Het boek

Dit dagboek werd voor het eerst gepubliceerd in 1846. Origineel bedoeld als dagboek met ochtend- en avondlezing. De ondertitel van het boek geeft weer wat de bedoeling van de schrijver was: ‘Het ochtendbezoek en avondbezoek van de pastor’. Smith gaat als een zielenherder naast de gelovige zitten en spreekt met hem aan de hand van een Bijbelgedeelte. 

Momenteel is dit dagboek naar mijn weten alleen in het Engels beschikbaar. Je kunt een betrouwbare heruitgave in twee delen bestellen via Heritage Books. In PDF zwerven er online ook wat versies rond, waarvan ik de kwaliteit moeilijk kan beoordelen. Het zou goed zijn als een Nederlandse uitgever werk maakte van een vertaling van deze klassieker. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...