Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

We hebben de Heilige Geest nodig - Steven Middelkoop - Vorming voor elke dag
We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het ervaart, zich erover verwondert dat hij...

Ds. W.L. Tukker: De Bijbel van God gegeven (2)
Ds. W.L. Tukker: De Bijbel van God gegeven (2)
Ds. W.L. Tukker: De Bijbel van God gegeven (1)
Ds. W.L. Tukker: De Bijbel van God gegeven (1)
Christus volgen door beproeving en verzoeking (2)

De duivel verzoekt gelovigen, om hen daardoor weg te lokken bij de Heere vandaan. Wie zonden koestert in het hart, schept...

Christus volgen door beproeving en verzoeking (1)

Wie door genade Christus lief kreeg, wil niet anders dan leven tot Zijn eer. Hem volgen betekent dat we beproefd worden,...

J.C. Ryle: Acht tips voor Bijbellezers

De Engelse predikant en latere bisschop J.C. Ryle gaf tips aan Bijbellezers. Praktisch, toepasbaar in het leven van elke...

Kijken in de spiegel van Psalm 1 (slot)
Kijken in de spiegel van Psalm 1 (slot)

Als een contrast van dag en nacht staat een goddeloze ten opzichte van een rechtvaardige. Als we goddeloos zijn, leven we in de zonde. Daarmee doen we

niet alleen wat God niet wil, maar staan we tegelijkertijd hoogmoedig voor Hem. Alsof Hij er niet is, of alsof Hij geen macht zou hebben. We doen Hem