Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

De Heere baant Zich een weg (2) - Steven Middelkoop - Vorming voor elke dag
De Heere baant Zich een weg (2)

‘En de heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden.’ (Jes. 40: 5a)  De engelen wisten al van Gods heerlijkheid, dat blijkt als Jesaja even...

John Bunyan over Jezus’ werk als Voorspraak in de hemel (1)
John Bunyan over Jezus’ werk als Voorspraak in de hemel (1)
Thomas Boston: ‘Er is geen zaligheid zonder Christus in uw hart te ontvangen’
Thomas Boston: ‘Er is geen zaligheid zonder Christus in uw hart te ontvangen’
John Bunyan over Jezus’ werk als Voorspraak in de hemel (1)

In de eerste brief van Johannes leren we dat we een Voorspraak in de hemel hebben, bij de Vader. De Zoon Zelf blijkt...

Thomas Boston: ‘Er is geen zaligheid zonder Christus in uw hart te ontvangen’

Prediking en sacramenten wijzen er volgens Thomas Boston (1676-1732) op, dat Christus op de deur van het hart klopt....

De Heere baant Zich een weg (1)

‘Troost, troost Mijn zal uw God zeggen.’ (Jes. 40: 1) Het klonk daar als een opdracht en in meervoud. In Jes. 40: 3 horen...

De Heere baant Zich een weg (2)
De Heere baant Zich een weg (2)

‘En de heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden.’ (Jes. 40: 5a)  De engelen wisten al van Gods heerlijkheid, dat blijkt als Jesaja even

in de hemel blikt: ‘En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid