Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Bidden om uitbreiding van het Koninkrijk van God (1) - Steven Middelkoop - Vorming voor elke dag
Bidden om uitbreiding van het Koninkrijk van God (1)

In de Handelingen gaat in steeds wijdere cirkels het Evangelie de wereld over. De scheppende woorden van de Evangelieboodschap brachten velen tot kennis...

J.C. Ryle over de hemel – en wie daar niet binnengaan (5)
J.C. Ryle over de hemel – en wie daar niet binnengaan (5)
J.C. Ryle over de hemel – en wie daar niet binnengaan (5)

De tekst noemt ook ‘niemand die leugen spreekt’. Dit betreft de schijnheiligen. Dat zijn mensen die God belijden, maar...

Herinneringen aan een broeder in de dienst: ds. Jesaja Sumbung

Ds. D.J. van Dijk schreef in 1964 een ‘in memoriam’ over een predikant met wie hij werkte in Toradjaland. In zijn rol...

De man in het midden

Hij staat als een tank in het landschap. Goliath, een zwaarbewapende soldaat. Zijn helm schittert in de zon. Een kampvechter....

De man in het midden
De man in het midden

Hij staat als een tank in het landschap. Goliath, een zwaarbewapende soldaat. Zijn helm schittert in de zon. Een kampvechter. Letterlijk staat er ‘een

man tussen twee’. Een man die er tussenin komt staan. Hij is de man in het midden. De man die staat voor zijn volk. Hij daagt Israël uit. Of moeten w