Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Dr. A. van Brummelen over persoonlijk Bijbellezen - Steven Middelkoop - Vorming voor elke dag
Dr. A. van Brummelen over persoonlijk Bijbellezen

‘Wilt u Gods stem in de bijbel horen, dan moet u het persoonlijk bijbelonderzoek kennen.’ Dr. A. van Brummelen (1928-1999) merkte scherp op: ‘En nu zien...

Ds. D.J. van Dijk: Volgen! Besliste keuze en volharding (3)

Een halfslachtige houding past volgens ds. D.J. van Dijk niet bij een gelovige. Hij wijst bij de bevestiging van lidmaten...

Wat moet ik doen om zalig te worden? (2)

Paulus’ antwoord op de vraag van de cipier luidt: ‘Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij...

Ds. D.J. van Dijk: Volgen! (3)

Het volgen van Jezus stelt zware eisen aan ons, stelt ds. D.J. van Dijk bij een belijdenisdienst in 1954. Hij wijst de...

Wat moet ik doen om zalig te worden? (2)
Wat moet ik doen om zalig te worden? (2)

Paulus’ antwoord op de vraag van de cipier luidt: ‘Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.’ Wellicht heeft hij meer

gezegd, maar dat is wat voor ons van belang is om te weten. Dit is de kern van wat de boodschap in het Nieuwe Testament is, op de vraag: wat moet ik doe