Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Bijbelstudie

Bijbelstudie

In Vaders’ handen (5)

Is het je verlangen dat de laatste woorden van Jezus ook eens jouw laatste woorden zijn? ‘Vader, in Uw handen beveel...

In Vaders’ handen (4)

De meest onthullende manier waarop duidelijk wordt hoe dit in ons leven ligt, blijkt in onze gebeden. Daarbij gaan het...

In Vaders’ handen (3)

De dichter van Psalm 31 horen we bidden: ‘In Uw handen beveel ik mijn geest.’ Zo klinkt het ook uit Stefanus’ mond:...

In Vaders’ handen

Christus behoort de Vader toe, als Zoon van God. Allen die in Christus zijn, behoren eveneens de Vader toe, door...

In Vaders’ handen (1)

De Joden wilden de handen op Jezus leggen (20: 19). Zij leken Hem in handen te hebben, toen Hij daar hing aan het...

Bidden en aanhouden (3)

Met drie voorbeelden uit het alledaagse leven maakt Jezus Zijn punt duidelijk aan de farizeeën. Hij wil hen ervan...

Bidden en aanhouden (2)

Jezus gebruikt het beeld van een blijde bruiloft. ‘Kunt u de bruiloftsgasten, terwijl de Bruidegom bij hen is, doen...

Bidden en aanhouden (1)

Jezus wordt in Lukas 5: 33 aangesproken op het vasten. Waarom vasten zijn discipelen niet? Als de evangeliën naast...