Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Bijbelstudie

Bijbelstudie

Christus spreekt armen zalig

Wie de Zaligsprekingen leest als een handleiding, die heeft het niet begrepen. We lezen in de eerste elf verzen van...

De man in het midden

Hij staat als een tank in het landschap. Goliath, een zwaarbewapende soldaat. Zijn helm schittert in de zon. Een...

God, Noach en de ark

‘Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en...

De Heere doet recht (4)

Reeds vanaf het begin van de verbondssluiting met Abraham, blijkt dat de Heere niet alleen Israël maar ook de volken...

De Heere doet recht (3)

Amos richt zich niet op de grootmachten van die dagen. Hij spreekt niet Assyrië of Egypte aan. Hij richt zich op de...

Amos: De Heere zal recht doen (2)

De Heere maakt in Genesis 10 duidelijk dat alle volken voortkomen uit één gezin, dat van Noach. Uit hem kwamen volken...

Amos: De Heere zal recht doen (1)

Soms ga je door omstandigheden heen die je de vraag opleveren: Ziet God niet wat hier gebeurt? Heeft Hij geen oog voor...

Amos de herder-profeet (4)

‘En hij zeide: De HEERE zal brullen uit Sion, en Zijn stem verheffen uit Jeruzalem.’ (Am. 1: 2) Er klinkt een gebrul,...

Amos de herder-profeet (3)

Wij trekken profetieën vaak direct in het geestelijke. Waarbij er een gevaar is dat er een soort geestelijke...

Amos de herder-profeet (2)

Een profeet komt niet altijd met een boodschap die mensen streelt. Wij willen graag een boodschap horen die bevestigt,...