Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Bijbelstudie

Bijbelstudie

Terug naar God (3)

De Heere neemt redenen uit Zichzelf om lief te hebben. Niet het gedrag van het kind vormt de aanleiding voor Vaders...

Terug naar God (2)

Uit Efraïms’ mond klinkt: ‘Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want U bent de Heere, mijn God!’ Het grondwoord dat...

Terug naar God (1)

Wie de profetieën van Jeremia op zich in laat werken hoort hoe opstandig het volk Israël was. Als bekering uitblijft,...

Een stil gebed (3)

Nehemia vraagt niet om ontslag en evenmin om onbetaald verlof. Hij vraagt om door de koning ‘gezonden’ te worden. Hij...

Een stil gebed (2)

Vier maanden lang heeft Nehemia geduld moeten oefenen. Wachten op God leert ons geduldig zijn. De zorgen vanwege zijn...

Een stil gebed (1)

Soms kom je niet veel verder dan een zucht: ‘Ach, Heere…’ Als een bericht binnenkomt dat je raakt. Er zijn ook...

Hulproep uit een spelonk (3)

Te midden van nood, kan er rust dalen in je ziel. Verwachting die samengaat met zekerheid: de Heere zal uitkomst...

Hulproep uit een spelonk (2)

David is op de vlucht. Niet voor een vreemde, niet te lokaliseren macht. Nee, voor zijn eigen schoonvader. De koning...

Hulproep uit een spelonk (1)

De dichter van Psalm 142 is zo in nood dat hij alleen nog zijn handen vanuit de benauwdheid kan uitstrekken naar de...