Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Bijbelstudie

Bijbelstudie

De wijnstok en de ranken (1)

Ik ben de ware wijnstok. Dit betreft de zevende ‘Ik-ben’ uitspraak van Jezus en daarmee de laatste in het Evangelie...

De nacht valt in Sauls’ leven

‘En de Geest van de HEERE week van Saul’ (1 Sam. 16: 14). Als er één een bijzondere positie onder het volk van Israël...

Christus volgen in de praktijk (1)

Vanaf Efeze 4: 1 is de christelijke levenswandel het thema dat Paulus uitwerkt. Nadat hij eerst de geloofsleer heeft...

Duisternis en licht (3)

Nadat Paulus in Efeze 5: 8-13 onderwijs gaf, volgt er in vers veertien een uitroep. ‘Ontwaakt, gij, die slaapt, en...

Duisternis en licht (2)

Waarom valt een christen op? Omdat door het geheiligde gedrag van een christen anderen merken dat hun gedrag bepaald...