Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Boeken

Boeken

Samen gezond online

Aandacht van mensen blijkt goud waard. Vandaar dat bedrijven al decennialang inzetten op het boeien van...

Lees niet te veel boeken

Je kunt vriendschap over velen verdelen, of met enkelen werkelijk diep contact onderhouden. Luther koos voor het...

De geur van genade

De schrijver van de brief aan de Hebreeën wees op de grote wolk aan getuigen die christenen voorgingen. Het levend...

Een op God gericht leven

Zijn getuigenis richtte zich op God, niet op het gebed. Aldus Iain H. Murray over het leven van dr. Martyn...

Christus in jouw plaats

Kan ik iets meebrengen naar God, waardoor Hij mij genadig is? Volgens Edward Fisher (1627-1655) kan niet de christen,...

Zendeling is geen postbode

Sinds het moment dat Jezus Zijn discipelen uitzond om het Evangelie te verkondigen aan al de volken, verspreidde de...