Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Geloof

Geloof

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...

De Heere leidt ons leven (slot)

De Romeinenbrief toont ons dat periodes van tegenspoed een doel hebben. Ze leren ons lijdzaamheid, de lijdzaamheid...

De Heere leidt ons leven (5)

Jezus was het grootste deel van Zijn aardse leven een timmerman in Nazareth. Trouw werkend binnen de gemeenschap waar...

De Heere leidt ons leven (4)

Christelijke navolging betekent dat al meer het beeld van Christus zichtbaar wordt in de levenshouding van de...

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...