Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 9 juni

Als de bazuin klinkt

James Milton Black (1856-1938) schreef het lied “Als ’t bazuingeschal des Heeren klinkt, en Jezus’ komst is daar.” De zondagschoolmeester en componist had een goede hand van schrijven. Hij liet zo’n 1500 liederen achter.

Lied

Als ’t bazuingeschal des Heeren klinkt, en Jezus’ komst is daar,
Als de stem van de Archangel klinkt in ’t rond,
En de lucht vervuld is met ’t gezang der heil’ge Eng’lenschaar,
Siddert gans de schepping in die heil’ge stond.
Als ’t bazuingeschal des Heeren
Als ’t bazuingeschal des Heeren
Als ’t bazuingeschal des Heeren
Wordt gehoord, zijt gij dan voor Zijn komst bereid?

Als ’t bazuingeschal des Heeren roept: “Gij doden! komt ontwaakt!
Schudt het stof af, kleedt u met d’ onsterflijkheid!”
Als de wereld handenwringend hare wanhoopskreten slaakt,
Ben ik dan, om Hem te volgen, gans bereid?
Als ’t bazuingeschal des Heeren
Als ’t bazuingeschal des Heeren
Als ’t bazuingeschal des Heeren
Wordt gehoord, zijt gij dan voor Zijn komst bereid?

Als ’t bazuingeschal des Heeren al Zijn kind’ren op deez’ aard,
Die nog leven, in een punt des tijds omkleedt.
En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart,
Broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed?
Als ’t bazuingeschal des Heeren
Als ’t bazuingeschal des Heeren
Als ’t bazuingeschal des Heeren
Wordt gehoord, zijt gij dan voor Zijn komst bereid?

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Die hier om Jezus’ wille verlaten

Een onbekende dichter liet ons het lied na dat de ontroerende woorden bevat: ‘Word ik dan ook gesmaad of geslagen, om...

De gevangenis gevangen

‘Als we zo met de Heere mogen zijn in onze weg van druk, wat gaan we dan in allerlei dingen Gods genadige hand...