Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

woensdag 27 mei

Bid voor je predikant met het oog op komende zondag

Een nieuwe week ligt voor de boeg. We weten niet wat de komende dagen ons brengen. Terwijl jij weer aan je werk gaat, ziet jouw predikant de komende zondag dichterbij komen. Bid je mee bij de voorbereiding op zijn preken? 

Niet klagen maar vragen

Wie uitdeelt, dient te ontvangen. Daar voorziet de Heere in. Jouw predikant, of de voorgangers die komende zondag in je gemeente voorgaan, kunnen zelf geen zegen organiseren. Zij zijn afhankelijk van de Heere. Door middel van gebed en studie luisteren zij de komende week naar de Schrift en bereiden ze nieuwe preken voor. De gemeente omringt hen daarbij, in gebed. 

Jonathan Edwards: ‘Als de christenen die klaagden over hun predikanten, minder gezegd hadden tegen de mensen, maar krachtiger voor deze predikanten hadden gebeden – zó de hemelpoort bestormd hadden met het hun ootmoedig, vurig en onophoudelijk gebed, zouden zij veel meer bereikt hebben.’ 

Gebed in de stilte

De geschiedenis laat zien dat opwekkingen geregeld volgden op een periode van stil gebed. Niet het grote en zichtbare trekt is voor de Heere bepalend. Hij heeft oor voor het gebed van de enkeling in de stilte van je binnenkamer. Is het aanhoudende gebed om de opening van het Woord en de krachtige werking van de Heilige Geest kenmerkend voor jouw omgang met de Heere? Dan raakt dat ook de preekvoorbereiding van je predikant. Bid hem voor, zodat hij komende zondag kan uitdelen. 

Heilige Geest

In zijn boekje over de Heilige Geest zegt Octavius Winslow: ‘We willen meer diepte van kennis, meer spiritualiteit, meer ervaring; meer van het leven en de kracht van echte godsvrucht. In één woord; meer van de zalving en heiligende invloeden van de Heilige Geest in de kerk.’ Dit verlangen is herkenbaar voor wie de Heere Jezus liefkreeg. Heel je hart raakt erop gericht om niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen, om de vernieuwende kracht van de Heilige Geest te vragen. Winslow: ‘Gebed is de essentiële kracht van een verlevendigde ziel, de geestelijke ademhaling van iemand die wederom geboren is.’ 

Navolging van de Heere en een leven van gebed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Winslow: ‘De biddende ziel is een verlevendigde ziel. De gebed loze ziel is een levenloze ziel.’ De Heilige Geest werkt in ons uit wat wij van onszelf niet hebben: ‘Het is de machtige kracht van God de Heilige Geest die de ziel omhoogtrekt; richting de hemel, richting God.’ 

Hemel op aarde

Aanstaande zondag hoop jij gevoed te worden door de prediking van het Woord van God. Bid om de Heilige Geest, voor je predikant. Dat de Schriften voor hem opengaan. Dat het moeilijke voor hem eenvoudig wordt, door de verlichting van de Heilige Geest. 

Volgens Thomas Watson had Paulus drie wensen en die gingen allemaal over Christus: ‘Dat hij in Christus gevonden mocht worden, met Christus zijn; en Christus verheerlijken.’ Dan ervaar je hier op aarde al iets van de hemel, onder de verkondiging van het Woord. Watson: ‘Vanaf onze gezegende Rots Christus, zullen we de zalige aanblik van God aanschouwen.’

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...