Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 25 augustus

Bidden met Calvijn

Als het Woord van God klinkt, komt het tot ons persoonlijk. Wellicht herken je dat dit in gedachten leidt tot een stil gebed. De Heere schenkt omgang met Hem, door het Woord. Calvijn legt ons een aantal gebeden op de lippen. 

Gebeden

Wie iemand hoort bidden, blikt mee in het hart van degene die zich richt tot de Heere. Althans, wanneer men oprecht bidt. Wat dit betreft zijn gebeden onthullend, als het gaat om de omgang met God. Calvijn liet ons een aantal gebeden na, die hij uitsprak in antwoord op de verkondiging van het Woord. 

Woord en gebed

‘Daar wij zo snel geneigd zijn te verdwalen, zo geef ons, almachtige God, dat wij in de duisternis van de wereld altijd door het licht van Uw waarheid worden voorgelicht. Schenk ons open ogen voor Uw waarheid, opdat wij, als echte leerlingen van U, naar U luisteren en, door Uw Woord en Geest geleid, onze loop voleindigen en tenslotte komen tot die zalige rust, die Uw eniggeboren Zoon ons verworven heeft. Amen.’ 

‘Almachtige God, omdat U ons zo helder voorlicht met de leer van Uw evangelie, waarin Uw Zoon ons zo vriendelijk tot Zich roept, zo vragen wij U: Laat ons de ogen voor dit licht niet sluiten, maar doe ons in eenvoudige gehoorzaamheid blijven bij Uw Woord, totdat wij eindelijk onze levensloop voleindigd hebben en komen tot de volle glans van Uw licht, wanneer U ons zult veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid door Uw eniggeboren Zoon. Amen.’ 

‘Almachtige God, maak ons leergierig, waar U ons Uw Woord geschonken hebt en waar wij kunnen horen over de dingen van Uw Koninkrijk. Laat ons toch geen stenen hart en een ijzeren hoofd hebben; leer ons, ons aan U te onderwerpen. Laat ons ervaren dat U onze Vader bent en sterk ons in het vertrouwen, dat U ons tot Uw kinderen hebt aangenomen. Schenk ons dat, zolang U nog door het Woord met ons spreekt, tot wij eindelijk niet alleen Uw stem horen, maar ook Uw heerlijkheid aanschouwen mogen in het hemelse rijk, dat Uw eniggeboren Zoon ons verworven heeft door Zijn bloed. Amen.’ 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...