Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 13 oktober

Bidden met Spurgeon: genezing voor hen die zich kreupel voelen

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) bad met de gemeente tot de Heere, met de geschiedenis van de kreupele man in de tempel op de lippen: ‘O Heere, velen van ons voelen zich de lamme man bij de prachtige poort van de tempel. Kom langs deze kant en laat de kreupelen komen. O Heere, U kunt vandaag door Uw dienaren doen wat U door hen deed in het verleden. Verricht wonderen van barmhartigheid, zelfs bij aanbidders van de meest ver gelegen voorhof, die te kreupel zijn om de heilige plaats te betreden.’

Gebed

Biddend voor de gemeente blikken we niet alleen Spurgeon in het hart, maar krijgen we ook zicht op dat wat het gebed mag stempelen. Grote verwachting van de Heere, die samengaat met een diep besef van afhankelijkheid bij bidders. 

Spurgeon vervolgt: ‘Maar er zijn velen die zich voelen als die man toen hij werd hersteld. We zouden onze Hersteller, de Prins van het Leven, de tempel in volgen, springend en wandelend en God prijzend. Hij is in de tempel binnengegaan in de hoogste zin, tot aan de troon van God. Hij klimt en wij zouden volgen, de trappen van de tempel een voor een op, om te ontmoeten. We zouden steeds dichter bij de troon van God komen.

O Heere, U hebt zulke grote dingen voor ons gedaan dat we de tekenen van Uw liefde voelen. “De Heere is van oudsher aan mij verschenen, zeggende: Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.”

Breng ons dichterbij, Heere, trek ons ​​naar het binnenste Heiligdom. Trek ons ​​binnen in de plaats die eens verborgen was door de sluier die Christus heeft gescheurd. Breng ons regelrecht naar de troon van genade om de heerlijkheid van God te aanschouwen boven het verzoendeksel. Mogen we gemeenschap hebben met de Allerhoogste. Genees al onze ziekten en vergeef ons al onze overtredingen.

Levendmakende Geest

Toch, Heere, hoewel we nu kracht hebben omdat we genezen zijn van onze vroegere kreupelheid, hebben we een verdere aanraking van U nodig. We zijn zo geneigd om mat en dwaas te worden. Kom en help ons, Heere Jezus. Een visioen van Uw gezicht zal ons opvrolijken; te ervaren dat Uw Geest ons aanraakt, zal ons krachtig maken. O, als het springen en lopen van de kreupel geboren man. Mogen we vandaag dansen met heilige vreugde zoals David voor de Ark van God. Moge een heilige vreugde bezitnemen van elk deel van ons. Mogen we blij zijn in de Heere. Moge onze mond gevuld zijn met gelach en onze tong met gezang: “Want de Heere heeft grote dingen aan ons gedaan waarover wij blij zijn.”

Help vandaag uw volk om Christus aan te doen. Mogen we leven als degenen die levend zijn gemaakt vanuit de dood. Want Hij is de levendmakende Geest en mogen we ervaren dat Hij dat is. Is enig deel van ons nog steeds dood, Heere, maak het levend. Moge het leven dat bezit heeft genomen van ons hart, bezitnemen van ons hoofd. Mogen de hersenen actief zijn in heilige gedachten. Moge ons hele wezen inderdaad reageren op het leven van Christus en mogen we leven in nieuwheid van leven.

Herstel

We zouden vandaag graag op ons aangezicht vallen en de Zoon van God aanbidden. Het is zo’n wonder dat Hij van ons heeft gehouden en dat Hij zulke geweldige dingen voor ons en in ons heeft gedaan dat we Hem nog steeds Gods onuitsprekelijke gave mogen noemen. Hij is onuitsprekelijk kostbaar voor onze ziel. U weet alle dingen, Heere. U weet dat we van U houden. Moge die liefde vandaag opborrelen als een kokende ketel. Moge onze harten overstromen en als we niet kunnen spreken wat we voelen, mag dan die heilige stilte welsprekend zijn met de lof van God.

Heere, zend Uw leven door de hele Kerk. Heere, bezoek Uw kerk, herstel de gezonde leer, herstel het heilige en ernstige leven. Neem bij belijders hun schijnbare liefde voor lichtzinnigheid weg, hun pogingen om de wereld op haar eigen terrein te ontmoeten. En geef de oude liefde terug voor de leerstellingen van het kruis, de leerstellingen Gods’ Christus. En moge vrije genade en stervende liefde opnieuw de muziek vormen die de Kerk zal verkwikken en haar hart buitengewoon blij zal maken.’ 

Spurgeon vervolgt zijn gebed met een smeekbede om het ontkiemen van het gestrooide zaad in de harten van zondaren. Pleitend op de goede Herder Die de schapen verzamelt en draagt in Zijn armen. Vindt de verloren schapen, breng ze thuis. 

Leestip: Spurgeonarchief

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...