Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 19 februari

Bijbellezen vraagt om actieve leeshouding

Bijbellezen is van levensbelang. Dit is de heilige brief die God ons stuurde, volgens Augustinus. Thomas Watson (1620-1686) biedt tips voor Bijbellezers vandaag. 

Lezen

Het is een zegen dat we een Bijbel hebben en die mogen lezen. Watson had daar als zeventiende-eeuwer oog voor. De geletterdheid van Nederlanders lag toen lager dan vandaag. Watson: ‘Melanchton dronk al op jonge leeftijd de zuivere melk van het Woord. Koning Alfons V van Aragón las de gehele Bijbel veertien keer. Hiëronymus vertelt over een vrouw, Cecilia, die veel in het Woord had gelezen en zo haar hart tot een “bibliotheek van Christus” had gemaakt.’ 

Overigens was Watson niet zo optimistisch over het Bijbellezen van zijn tijdgenoten: ‘Ze zijn beter thuis in liefdesgeschiedenissen dan in de geschriften van Paulus. Vele uren brengen ze door tussen de kam en de spiegel, maar hun ogen gaan pijn doen als ze naar een Bijbel kijken.’ De predikant is scherp als hij opmerkt: ‘Wie het geschreven Woord versmaadt, waarop God Zijn stempel heeft gezet, wijst God zelf af.’

Leeswijzer

Lezen als zodanig is belangrijk, maar volgens Watson is er meer nodig. ‘Het moet ons verlangen zijn er geestelijk profijt en voordeel door te krijgen, zodat onze ziel gevoed wordt met de woorden van het geloof (1 Tim. 4: 6). Met welk doel is de Schrift geschreven, anders dan tot ons nut? God gaf ons Zijn Woord niet als een mooi landschap om ernaar te kijken. Hij gaf het ons zoals een vader zijn zoon een geldbedrag geeft, om er winst mee te maken. Het is bedroevend als het Woord ons geen nut doet.’ 

Watson geeft vervolgens 24 tips die helpen om de Bijbel met geestelijk nut te lezen. Zodat je er werkelijk wat aan hebt. Hij is daarbij uiterst praktisch. Het is niet mogelijk om in het verband van deze bijdrage alle 24 tips langs te lopen, daarvoor verwijs ik naar een recente uitgave van stichting Tabernakel. Gezien de urgentie van het Bijbellezen geef ik de belangrijkste door. Dát is waar we het namelijk meer over moeten hebben. Hoe lees je de Bijbel?

Voorbereiding

Zonde aan de hand houden, is volgens Watson belemmerend voor nuttig Bijbellezen: ‘Reken in de eerste plaats af met uw liefde voor welke zonde dan ook. Een arts kan nog zulke goede medicijnen voorschrijven, als de patiënt gif inneemt, zal dat de werking van het medicijn hinderen. De Schrift schrijft uitstekende recepten voor, maar als wij in zonde leven, vergiftigt dit alles.’ Wie even tijd neemt voor Bijbellezen, maar in zijn hoofd nog druk is met de boekhouding, zal er geen winst uit halen. Concentratie is nodig. 

Bewust lezen

Watson vindt het belangrijk dat je de Bijbel eerbiedig leest en op volgorde. Bij een brief van een vriend begin je immers ook niet halverwege. Kennis van de hele Bijbel helpt om wat je leest te verstaan. Watson citeert Erasmus: ‘Als iemand de Bijbel vluchtig leest, kan hij daar weinig goeds van verwachten.’ Sommigen kunnen zich volgens Watson een nieuwsbericht beter herinneren dan een zin uit de Bijbel. ‘Meditatie is de manier om de Schrift in ons hart op te nemen.’ Volgens Watson brengt lezen de waarheid in ons hoofd en meditatie brengt haar in het hart. Lezen zonder mediteren is volgens hem vruchteloos. Doe dit met een nederig hart, in het geloof dat het Gods Woord is. De Bijbel is volgens Watson het kompas dat het roer van onze wil moet sturen. Het is de akker waarin Christus, de parel van grote waarde, verborgen ligt. De Bijbel toont ons Gods liefde voor zondaren. Watson: ‘De Geest is het onderpand van Gods liefde en het Woord is Zijn liefdesbrief – en met hoeveel blijdschap leest iemand een brief van een vriend!’

Toepassing

Het Woord wordt toegepast. Watson ziet daar een taak voor de lezer: ‘Vat ieder woord op alsof het tot u gesproken wordt.’ Als je baat wilt hebben van het medicijn, moet je het innemen. Leg je hart naast het Woord. Lees bij omstandigheden zoals verdrukking, geestelijke verlating of na een val in zonden, een gedeelte dat hierover gaat. ‘Ga naar de wateren van het heiligdom om het vuur van de begeerte te blussen!’ Watson adviseert zijn lezers om niet te stoppen met Bijbellezen voordat je hart verwarmd is. ‘Bid dat God uw lezen van Zijn Woord vruchtbaar laat zijn.’ We hebben volgens Watson de Geest van God in onze zeilen nodig, bij het Bijbellezen. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...