Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 23 mei

Calvijns’ uitleg van de tien geboden: tweede gebod

De Heere verkondigt, dat wij geen afbeelding zullen maken, en onderbouwt dit door Deuteronomium 4: 15-19 en door Jesaja 40: 18-26. De Geest heeft met het lichaam geen gelijkenis. 

Bovendien verbiedt Hij op godsdienstige gronden enige afbeelding te vereren. Leren wij alsvolgt uit dit gebod, dat de dienst en de eer van God van geestelijke aard zijn. Want zoals Hijzelf Geest is, vordert Hij ook, dat wij “Hem in Geest en in waarheid dienen” (Joh. 4 : 24). 

Hij voegt er dan ook een vreselijke dreiging aan toe, door welke Hij verkondigt, hoezeer Hij door de overtreding van dit gebod is beledigd: “Want Ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek tot in het derde en vierde geslacht van degenen, die Mij haten, Die genade oefent aan duizenden van de kinderen degenen, die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden”. 

Daarmee zegt Hij met zekerheid, dat Hij de enige is aan Wie wij ons moeten vasthouden, en dat Hij geen God naast Zich duldt. En Hij zegt Zelfs, dat Hij met majesteit en roem wraak zal oefenen, wanneer zij deze op beelden of andere dingen zullen overdragen. En dat zal dan niet slechts een enkele maal gebeuren, maar aan de vaders, de kinderen en de kleinkinderen, dat wil zeggen: voortdurend. 

Tegelijk belooft Hij ontferming en mildheid aan al degenen, die Hem liefhebben en die Zijn geboden onderhouden, en geeft de grootheid van Zijn barmhartigheid te kennen, die Hij laat gaan over duizenden, terwijl Zijn wraak zich over slechts vier geslachten uitstrekt. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...