Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 27 november

Catechese: vorming voor hoofd en hart

Een nieuw catecheseseizoen gaat van start. Ik zie uit naar ontmoetingen met jongeren. Daarbij gaat het niet allereerst over wat wij denken over God, maar wat de Bijbel zegt over Wie en hoe Hij is. Samuël Rutherford (1600-1661) wenste dat jongeren ‘de bloem van hun leven’ aan de Heere gaven.  

Vorming

Jongeren groeien op in het midden van de gemeente, onder de verkondiging van het Woord. Van jongs af aan vindt er dus vorming plaats. Onderwijs op maat: thuis, op school, de zondagschool en tenslotte de catechese. Zodat zij langzamerhand zicht krijgen op de grote lijnen van de Bijbel en de geloofsleer. Bijbels leren denken is van wezenlijk belang. Het functioneert als de houten balken van een schuur, waardoor het stevig staat en in de wind overeind blijft. Vroeg of laat krijgt iedere generatie immers met allerlei vormen van dwaalleer te maken, die om een antwoord vragen. Dan wordt helder of er werkelijk vorming heeft plaatsgevonden. Catechese is dus meer dan een fijn gesprek over wat jongeren zoal bezighoudt. 

Hart

Samuël Rutherford zat als predikant voor een periode gevangen in Aberdeen. Een periode waarin hij jongeren uit zijn gemeente geen onderwijs kon geven. In een brief aan de heer Cardoness sr. blijkt dat hij op afstand aan hen denkt. Hij is bezorgd.

‘Verlang van uw kinderen dat ze in de ochtend van hun leven de Heere beginnen te zoeken en aan hun Schepper gedenken in de dagen van hun jeugd (Pred. 12: 1), dat ze hun pad zuiver houden door daarop acht te slaan volgens Gods Woord (Ps. 119: 9 EV). De jeugd is een gladde leeftijd. De satan vindt in jongeren (meestal) een geveegde kamer en een versierde woning voor zichzelf en zijn gevolg. Laat de Heere de bloem van hun leven krijgen. Het beste offer komt Hem toe. 

Onderwijs hen hierin, dat zij een ziel hebben en dat dit leven niets is vergeleken met de eeuwigheid. Ze zullen Gods besturing in deze wereld hard nodig hebben om hen te leiden langs de rotsen waarop de meeste mensen met hun schip stuklopen, maar nog veel méér nodig wanneer het uur van de dood aanbreekt en zij voor Christus moeten verschijnen. 

Och, dat zij zulk een hart hadden om de Naam van de grote en vreselijke God te vrezen, die grote dingen heeft weggelegd voor degenen die Hem liefhebben en vrezen. Ik bid dat God hun deel zal zijn.’ (Brief 166, Rutherford)

Binnenuit

Velen investeren in jongeren. Wie de impact van de entertainmentindustrie en commercie op jongeren waarneemt, beseft dat zij een gewilde doelgroep zijn. Daar is wat te halen. Bij catechese komen we niet om jongeren ergens toe te verleiden, hen te vermaken, of om wat bij hen te halen. Integendeel. Het is precies andersom. We hebben hen wat te bieden. 

Wat dan? De God van hemel en aarde komt hen door Bijbels onderwijs inwinnen voor Zichzelf, trouw aan Zijn belofte. Vandaar dat er twee zaken centraal staan bij catechese. Onderwijs vanuit de Schrift en een hartelijke oproep om de Heere te dienen. Het is mijn gebed dat de Heilige Geest ook dit seizoen het hart van jongeren vernieuwt, zodat Christus hun leven wordt. Bid je mee?

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...