Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 8 februari

Charles Haddon Spurgeon: Blijf bidden

‘Volhardt in het gebed’ (Rom. 12: 12c). Geef nooit de gebeden op die Gods Geest in uw hart heeft gelegd —want bedenk dat datgene waarom u gevraagd hebt waard is om op te wachten. Bovendien, wanneer u bidt, bent u een bedelaar en mag u dus nooit de tijd uitkiezen waarop God u verhoren zal. Bekijk uzelf vanuit het juiste oogpunt, dan zult u zeggen: „Het is al een wonder dat Hij naar mij hoort, onwaardige die ik ben. Luistert de Oneindige werkelijk naar mij? Mag ik hopen dat Hij mij uiteindelijk verhoren zal? Dan mag ik wel blijven bidden”.

Bedenk dat het uw enige hoop is. Er is geen andere Zaligmaker, Deze of niemand, het bloed van Christus of anders de eeuwige vervloeking. En tot wie wilt u gaan als u zich van Hem afkeert? Is er ooit iemand verloren gegaan die om genade smeekte? Daarom blijf bidden!

Bovendien, anderen hebben ook moeten wachten; koningen, aartsvaders en profeten hebben gewacht, daarom hoeft u niet te klagen wanneer u hetzelfde overkomt. Het is een eer als Mordechaï aan de poort des konings te zitten. Blijf maar bidden, en wacht!

Uit: Korenaren tussen de schoven opgelezen, gepubliceerd in het RD 29-4-1989.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...