Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 20 oktober

Charles Wesley: ‘Verwijd, ontvlam, vervul mijn hart met liefde, Godd’lijk onbegrensd!’

Charles Wesley (1707-1788) schreef zo’ 6500 gezangen. Evenals John Wesley en George Whitefield was hij een bekende figuur uit de achttiende-eeuwse beweging die geestelijke herleving nastreefde in Engeland en Noord Amerika. 

Rondreizen

Jarenlang reisde Charles Wesley rond als prediker van het Woord van God. In de openlucht of in gebouwen, op alle dagen van de week, sprak hij over zonde en genade. Het hart van zijn prediking vormde het kruis van Christus. Hij had daarbij oog voor de kracht van het christelijke lied. Veel hymns uit de christelijke traditie zijn door hem geschreven. Onderstaande lied werd op muziek gezet door John Newton. 

Lied

Geef me een geloof, zo vast en sterk,
Dat ’k bergen in Uw naam verzet;
Geef ’t kinderlijk vertrouwen mij,
Dat wacht naar antwoord op ’t gebed!
En laat Uw liefde meer en meer
Mijn hart vervullen, dierbre Heer’!


Ik wens elk uur, elk ogenblik,
Te leven voor dit doel alleen,
Dat ’k van mijns Heilands liefde en macht
Vertel aan ieder, groot en klein,
Om hen te brengen aan Zijn voet,
Die hen gekocht heeft met Zijn Bloed. 

Mijn gaven, krachten en mijn tijd —
’k Leg alles op Uw altaar neêr!
De blij-mare brengen, dat Uw Bloed
Kan redden, zij mijn grootste eer!
Elk ogenblik, het zij besteed
In ’t melden, wat U voor ons deed.

Verwijd, ontvlam, vervul mijn hart
Met liefde, Godd’lijk onbegrensd!
’k Zal dan beminnen zoals U,
U volgen, Heiland, waar U wenst.
’k Breng aan Uw zijde, trouwe Heer’,
Het lang verloren schaap dan weer. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...