Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 18 oktober

Daar komt een schip, geladen

Sinds de zestiende eeuw zingen christenen het lied ‘Daar komt een schip, geladen’. Het lied is gebaseerd op een tekst van Johannes Tauler, die leefde in de veertiende eeuw. De dichter kijkt vooruit naar advent. Het schip heeft de bestemming bereikt als de Messias is geboren. 

Lied

Daar komt een schip, geladen
tot aan het hoogste boord,
draagt Gods Zoon vol genade,
des Vaders eeuwig woord.

Hoe ’t schip het water kliefde!
Het bergt een kostb’ren last;
het zeil, dat is de liefde,
de Heil’ge Geest de mast.

Het anker valt ter rede,
nu is het schip aan land.
Het woord is vlees geworden,
Gods Zoon reikt ons de hand.

Te Bethlehem geboren
als kindje in een stal,
geeft zich voor ons verloren
de Heiland van ’t heelal.

En wie in groot verblijden
dit kindje kussen wil,
moet vooraf met Hem lijden
Zijn kruis, om zijnentwil,

En daarna met Hem sterven,
om met Hem op te staan
en ’t leven te verwerven,
gelijk Hij heeft gedaan.
 
 
Bron: Hervormde bundel, 1938

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...