Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 15 juni

De Heer’ is mijn Herder

Jezus leerde Zijn volgelingen het beeld van een herder in gedachten nemen. We horen er over in de gelijkenis van de goede Herder. David gaf daar eerder reeds woorden aan, in Psalm 23. De Heere is als en herder voor Zijn schapen. 

Onderweg 

Een schaap kan niet zonder verzorging. Veel dieren zijn prima in staat om zichzelf te redden, maar een schaap alleen is kwetsbaar. In de kudde zijn ze beschermd en worden ze gevoed, doordat een herder er leiding aan geeft. Het beeld van de Herder met Zijn kudde is een geliefd onderwerp voor dichters door de eeuwen heen. Zo ook voor dichter J.J.L. ten Kate (1819-1889). Mede gebaseerd op Psalm 23, Jesaja 40: 11, Ezech. 34: 11-31, Joh. 10: 1-5 en Joh. 10: 11-16. 

De Heer’ is mijn Herder!
’k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden;
Hij voert mij al zachtkens
Aan wateren der rust.

De Heer’ is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel:
Hij brengt mij op wegen
Van goedheid en zegen;
Hij schraagt m’, als ik wankel;
Hij draagt m’, als ik viel.

De Heer’ is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
Met grimmige kaken,
Geen schrik zal mij naken;
O Heer! mij vertroosten
Uw stok en Uw staf.

De Heer is mijn Herder!
In ’t hart der woestijn
Verkwikken en laven
Zijn hemelse gaven:
Hij wil mij versterken
Met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd;
’k Zal immer verkeren
In ’t huis van mijn Heere:
Zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m’ altijd.
 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Als de bazuin klinkt

James Milton Black (1856-1938) schreef het lied “Als ’t bazuingeschal des Heeren klinkt, en Jezus’ komst is daar.” De...

Dag van oordeel en beslissing

John Newton, een voormalige slavenbootkapitein, schreef een eerlijk lied over de dag van oordeel en beslissing die...