Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 8 juli

De Heere bidt mee

Jozef zal zich geregeld afgevraagd hebben: waar is dit nu goed voor? Zowel in de woestijn, als in de gevangenis. Een uitzichtloos bestaan, voor wie niet verder blikt dan vandaag. Er gaat echter een onzichtbare hand schuil achter de dingen. De Heere doet voor hen die Hem liefhebben alle dingen meewerken tot wat Hij voor ogen heeft. En onderweg leert Hij bidden.

Gebed

In Romeinen 8 geeft Paulus in vers 26 en 27 onderwijs over het gebed. Matthew Henry (1662-1714) stelt in zijn uitleg van dit gedeelte dat christenen in deze wereld leven met hoop en verwachting. Niet door wat men ziet, maar door wat men verwacht. Dit geeft gebed in het hart. Niet dat wij altijd zulke goede bidders zijn. We zijn veelal zwakke en verstrooide bidders. Zelfs Paulus wist niet goed hoe hij bidden moest. Daarom komt de Heilige Geest ons te hulp. Matthew Henry wijst op de vele beloften die in de Bijbel staan, om op te hopen. Juist in periodes van lijden blijkt de Geest nabij.

Dat de Geest helpt in het gebed, betekent niet dat we daar dan maar op moeten wachten. Henry: ‘Wij mogen niet stilzitten en verwachten dat de Geest wel alles zal doen, wanneer de Geest ons voorgaat moeten wij onszelf aansporen.  Wij kunnen niets doen zonder God, en Hij wil niets doen zonder ons.’ De Heilige Geest bidt voor ons, dat is de hulp die Hij biedt. Henry: ‘Hij geeft ons de woorden, Hij bezielt ons verzoeken, Hij pleit voor ons. Christus treedt voor ons tussen in de hemel, de Geest doet het in onze harten. Zo genadig heeft God voorzien tot aanmoediging van Zijn biddend volk. De Geest is een verlichtende Geest, die ons onderwijst waarvoor wij mogen bidden. Hij is een heiligende Geest, die al ons vrezen stilt en ons door al onze ontmoedigingen heen helpt. De Heilige Geest is de fontein van al onze verlangens en verzuchtingen richting God. Dat is de tussenkomst die de Heilige Geest ons biedt.’ 

Zuchten

Soms is ons bidden enkel zuchten. De Geest bidt voor ons met onuitsprekelijk zuchten, volgens Paulus. Wat bedoelt hij daarmee? Henry: ‘Hierdoor wordt de kracht en de vurigheid van de verlangens, die de Heilige Geest in ons werkt aangeduid. Er kan een gebed van de Geest zijn waar geen woord gesproken wordt, zoals Mozes bad (Ex. 14: 15), en Hanna (1 Sam 1: 13). Het is niet de redelijkheid en de schoonheid van woorden, maar het geloof en de vurigheid van onze gebeden, die de Heilige Geest in ons werkt, door voor ons tussen te treden.’ Soms zijn onze gebeden zo verward, dat we de dingen niet goed op een rij kunnen krijgen in het gebed. Volgens Henry kan dat te maken hebben met bestrijding vanbinnen: ‘De ziel wordt zo bestormd door verzoekingen en bezwaren, dat wij niet weten wat wij zeggen moeten en geen woorden kunnen vinden. Hier komt de Geest tussenbeide met onuitsprekelijk zuchten. Wanneer wij alleen slechts “Abba Vader!” kunnen roepen en ons daarop beroepen met nederige vrijmoedigheid, dan is dat het werk van de Geest.’ 

Verhoring

Dat wat de Heere in het hart legt, is nooit in tegenspraak met Zijn Woord. Henry: ‘De Geest in het hart kan nooit in tegenspraak zijn met de Geest in het Woord. De verlangens die tegen de wil van God ingaan, komen niet uit de Geest. De Geest in ons biddend, maakt ons meer en meer eenswillend met God. “Niet zoals ik wil, maar zoals U wilt.”’ 

De Heere hoort het gebed. Hij weet reeds van te voren wat wij nodig hebben. Henry: ‘Evenals Hij altijd verhoort wat de Zoon voor ons bidt, zo verhoort Hij altijd de Geest, die in ons bidt, omdat Zijn gebeden gelijk zijn aan de wil van God.’ 

Dit biedt troost voor bidders. ‘Christus heeft gezegd: “Al wat gij de Vader zult vragen naar Zijn wil, zal Hij u geven”, maar hoe zullen we leren vragen naar Zijn wil? Zie, de Heilige Geest zal ons dat leren.’ Daarom zoekt niemand Hem tevergeefs in het gebed. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...