Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 8 april

De onzichtbare Derde bij het pastoraal bezoek

‘Wij zijn niet geschoold in het liefhebben, maar in de zelfstandigheid, in de vereenzaming, in de schuwheid voor elkaar. Wij kunnen elkaar niet zo bereiken als de Heere ons bereikt.’ Prof. dr. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel geeft oog voor de aanwezigheid van de Heere bij pastorale ontmoetingen. 

Bezoek

Bij een herderlijk bezoek zijn er volgens prof. dr. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel (1882-1967) als het goed is drie aanwezig. Ook al is de ontmoeting een tweegesprek. ‘Want de Heere is bij de zijnen die Hem oprecht zoeken’. 

Het is volgens de hoogleraar praktische theologie van belang dat er werkelijk een ontmoeting plaatsvindt. ‘Het tweegesprek kan ontaarden in een alleenspraak van de bezoeker, of een tweegesprek blijven. Het kan evenwel ook doordringen tot in het heiligdom. Waar er drie zijn en niet meer twee. De twee in Zijn Naam bijéén, wil de Heere Zijn nabijheid doen gevoelen. Nu is een gesprek een beweging; waarheen? Naar dit heiligdom? En indien niet daarheen, dan kan het een interessante discussie of een boeiend tweegesprek zijn, een pelgrimstocht is het niet; het heiligdom wordt niet bereikt.’ 

Derde

Het is van belang om het huisbezoek te bezien vanuit het besef dat de Heere erop betrokken is. ‘Wanneer niet alleen de bezoeker, maar ook hij die het bezoek ontvangt, zich ervan bewust gaat worden dat Hij met de Heere te maken heeft, wordt de bezoeker al minder van belang en kan ook weldra gerust verdwijnen; hij heeft zijn portiersdienst gedaan. De bezoeker hoort zijn grote Voorloper, Johannes de Doper, die ook portiersdienst heeft gedaan voor Jezus, zeggen: “Hij moet wassen, ik minder worden.” Dit geldt ook voor de bezoeker en zo is het goed.’

Het gesprek dient doorleefd te worden als een ontmoeting voor Gods aangezicht. ‘Wij zullen moeten bedenken dat de Heere door Zijn Geest dit werk wil doen; en dat het gesprek van daaruit zal moeten uitgaan, wil het betekenis hebben. Hij is de eerste, de oorsprong en de voortzetting en al wat wij mogen doen is slechts dienst daaraan.’ 

Herderlijk

Als gevolg van de zonden kunnen we elkaar als mensen maar ten dele bereiken en begrijpen. Berkelbach van der Sprenkel heeft daar oog voor. ‘Wij kunnen elkaar niet zo bereiken als de Heere ons bereikt. Wij wagen het niet met een volkomen vertrouwen; en terecht wagen wij het niet als mensen onder elkaar.’ 

Het leert zien op Hem Die voorgaat. ‘Herderlijk werk is in de grond der zaak iets, wat men met vallen en opstaan alleen van “de goede Herder” zelf leren kan en leren mag.’ 

Bron: Huisbezoek, prof. dr. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel. (Ploegsma, Amsterdam). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...