Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 12 januari

Deez’ aard is Uw, o Heer’ der heren

Deez’ aard is Uw, o Heer der heren!
Uw is haar wond’re hemelbaan,
uw zijn haar bergen, dalen, meren,
haar stromen en haar oceaan.
Uw is de dag, Uw is de nacht:
’t leeft alles slechts door uwe kracht.

Uw is deez’ aarde, lief’lijk stralend,
als zonnegloed haar ijs ontdooit.
Uw is z’, in lenteschoonheid pralend,
met bloesems als een bruid getooid.
Uw is z’, als ’t wuivend korenveld
een rijke, schone oogstdag spelt.

Uw is deez’ aard’, als woeste vlagen
haar akker teist’ren en haar woud,
als stormen door het luchtruim jagen
en neev’len dalen, kil en koud,
als ’t witte sneeuwkleed is gespreid,
waar zij eens bloeid’ in heerlijkheid.

Mijn hart zij ’t Uw’ en heel mijn leven,
t blijde straalt in zonnegloed,
en ook als wolken mij omgeven,
als stormen varen door ’t gemoed.
Gij zijt mijn God, al ’t Uw’ is ’t mijn’:
laat immer meer mij d’ Uwe zijn!

Hervormde bundel, 1938

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...