Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 22 september

Die hier om Jezus’ wille verlaten

Een onbekende dichter liet ons het lied na dat de ontroerende woorden bevat: ‘Word ik dan ook gesmaad of geslagen, om Zijnentwil miskend, gehoond, voor Jezus wil ik alles graag dragen, daar mij Zijn liefde honderdvoud loont.’ Wie oog krijgt voor de Heere Jezus, leert liefhebben tegen alles in.

  Die hier om Jezus’ wille verlaten,
  vader of moeder, huizen of land,
  ontvangen al wat ze eenmaal bezaten,
  honderdvoud weder uit Zijn hand;
  honderden kind’ren, vaders en moeders,
  zielen, gewonnen voor de Heer’,
  eens diep gezonken, zusters en broeders,
  door hen gebracht tot Jezus weer.

  Wie ’t eigen leven wil verliezen,
  vindt ’t ware leven in Hem alleen,
  ’t leven, dat waard is om het te kiezen,
  liefde verspreidend om zich heen;
  aan de bedroefden brengend verblijding,
  heling aan ’t gebroken hart,
  aan de gebonden zielen bevrijding,
  en de bedroefden troost in hun smart.

  Ik wil des Heilands volgeling wezen,
  spreken alom van Zijn liefd’ en macht.
  Dat ook door and’ren Zijn naam geprezen,
  Hem aller lof en dank zij gebracht.
  Word ik dan ook gesmaad of geslagen,
  om Zijnentwil miskend, gehoond,
  voor Jezus wil ik alles graag dragen,
  daar mij Zijn liefde honderdvoud loont.

  Moet ik een eenzaam pad hier betreden,
  kost het mij dikwijls tranen en pijn,
  voert Gij naar Golgotha mijne schreden,
  moet angst en smart mijn deel hier zijn.
  ‘k Blijf U vertrouwen, need’rig en stille,
  steunend op Uw belofte, O Heer’!
  Wat ik verliet om Jezus’ wille,
  geeft Gij mij honderdvoudig weer.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...