Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 20 september

Dit is wat christenen herkennen volgens William Perkins

Als iemand opnieuw geboren wordt en tot geloof en bekering komt, heeft dit gevolgen voor heel zijn of haar leven. Op basis van de Johannes-brief geeft William Perkins (1558-1602) een aantal kenmerken mee die christenen in een bepaalde mate bij zichzelf kunnen herkennen. 

 • Oprechtheid in leven en godsdienst is een kenmerk van gemeenschap met God (1 Joh. 1: 7). 
 • Ootmoedige belijdenis van de zonde voor God is een kenmerk van de vergeving van de zonde (1 Joh 1: 9). 
 • Genoegen in God, in Zijn genade is een kenmerk van zaligmakend geloof. (1 Joh. 2: 13). 
 • Wegvluchten van de wereldse lusten is een kenmerk van liefde voor Christus (1 Joh. 2: 16). 
 • Gods Geest die inwoont in het hart, is een kenmerk van volharding (1 Joh. 2: 20). 
 • Volharding in de kennis en de gehoorzaamheid aan het Evangelie zijn kenmerken van gemeenschap met Christus (1 Joh. 2: 25). 
 • Reiniging van zichzelf is een kenmerk van aanneming (1 Joh. 3: 3). 
 • Het liefhebben van een christen omdat hij een godzalig persoon is, is een kenmerk van Gods kind te zijn. (1 Joh. 3: 14). 
 • Mededogen dat het hart beroert is een kenmerk van liefde (1 Joh. 3: 17). 
 • Werken van barmhartigheid zijn een kenmerk van liefde (1 Joh. 3: 18). 
 • Vrijmoedigheid in het gebed is een teken van vrede in het geweten (1 Joh. 3: 20). 
 • Heiligend werk van Gods Geest is een kenmerk van gemeenschap met God (1 Joh. 3: 24). 
 • Op God te lijken in de heiligheid van het leven is een kenmerk van Zijn liefde voor ons in het bijzonder (1 Joh. 4: 17). 
 • Onze liefde tot God is een teken dat Hij ons liefheeft (1 Joh. 4: 17). 

Bron: Perkins, Works, 1: 423-8). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...