Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 25 november

Dr. A. van Brummelen over persoonlijk Bijbellezen

‘Wilt u Gods stem in de bijbel horen, dan moet u het persoonlijk bijbelonderzoek kennen.’ Dr. A. van Brummelen (1928-1999) merkte scherp op: ‘En nu zien wij een merkwaardig contrast: de middelen daartoe worden almaar meer en overvloediger in onze tijd en toch geschiedt het steeds zeldzamer.’

Persoonlijk

In een artikel over Bijbellezen in de Waarheidsvriend (1992) benadrukt dr. A. van Brummelen het belang van persoonlijk Bijbellezen. ‘Velen vinden het vreemd, wanneer iemand zo maar eens in de bijbel lezen ging. Juist dit persoonlijk bijbellezen moet maar niet eens een enkele keer gebeuren, zo wanneer een mens er behoefte aan gevoelt. Het moet dagelijkse gewoonte zijn. Anders geraken wij ondervoed en weten wij in dagen van nood niet eens gedeelten te vinden, die vertroosten en onderwijzen kunnen.

Het mooiste is elke dag een bepaalde tijd af te zonderen voor bijbellezing, meditatie en gebed. Het beste is dit in de morgen te doen, voor wij ons aan iets anders geven met Hem de dag beginnen. Kan het in de morgen niet, doe het dan in de avond. Maar dan alleen, als u niet te moe bent. De geest is in de morgen meer in staat de gedachten op te nemen die God in het Woord heeft gelegd. Maar niet ieder kan zich in dat punt even vrij bewegen, als hij of zij wel zou willen!

Geen tijd

Wij hebben er al over geschreven. De geestelijke traagheid zet hier met macht op ons aan. En laten wij toch eerlijk zijn: een televisieprogramma lonkt veel meer dan een bijbelhoofdstuk. Een tijdschriftartikel trekt sterk aan ons, een bezoek leidt meer af. En toch, de meeste bezwaren zijn eenvoudig uitvluchten. Het is eenvoudig niet waar, dat er geen tijd is. Wij willen niet en daarom vinden wij geen tijd. Geen tijd voor Schriftonderzoek, geen tijd voor catechisatie, geen tijd voor kerkgang.

Zonder persoonlijk bijbelgebruik leren wij Gods Woord nooit persoonlijk kennen. Wij leven dan kaleidoskopisch in het Woord, wij leven dan bij stukjes en beetjes, maar krijgen nooit het geheel van de Schrift te verstaan. Wij geloven, dat in dat versnipperde bijbelgebruik de eigenlijke oorzaak van de bijbelvervreemding is te vinden. Wij zwerven om zo te zeggen van het een naar het andere zonder ooit de innerlijke structuur van een bijbelboek te leren kennen. Eerst wanneer wij die doorgronden, zou de bijbelliefde in ons opbloeien door de genade van de Heilige Geest.

Kennen

Door de gedurige omgang met de bijbel leren wij eerst uit het Woord te leven. Wij worden het gehoorzaam. Laten ons door de Heere leiden. Wij gaan dan zien hoe de Heere in de Schrift tot ons spreekt. Geen vage, wazige eisen komen daarin op ons aan, maar absolute. De Heere komt in het Woord op ons aan. Wij ontmoeten de Heere zelf daarin. 

Zulk bijbellezen luistert ook nauw. Wie niet gehoorzaam worden wil, zal bemerken, dat het Woord hem dichtgaat. Het spreekt straks niet meer tot hem en het geeft hem niets. Tot hij de oorzaak zoekt, de ban wegdoet in de kracht van het geloof en weer ervaren mag, dat de Heere tot hem spreken wil. Zo heiligt de omgang met de bijbel ons leven. Het goddelijk Licht valt het duister van ons leven stralend binnen.’

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...