Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 16 februari

Dr. H.F. Kohlbrugge: Het Kind! (1893)

Op deez’ onze aard’ leefde eens een Kind,
Zo als men er geen kind meer vind;
Dat Kind wies op, werd sterk van geest,
En vond voor ’t allerminst en meest
Gena bij God en bij de mens;
Dat Kind deed alles met de wens,
Dat Hij veel kind’ren medebracht
Ten hemel, waar Hij werd verwacht.
En sedert zijn op Zijn gebed
Veel kind’ren van ’t verderf gered.
Hebt ge eens ook zonde of schuldgevoel,
Dan weet gij best, Wien ik bedoel;
Wie anders, dan gij als een Kind
In Bethl’ems stal geboren vind? —
Dat Kind heeft nu de rijkste Naam,
En maakt tot elk goed werk bekwaam.
Ons onverstand sloeg ’t Kind aan ’t hout,
Toch is Zijn liefde niet verkoud.
Zie toe, dat gij die Leraar vreest
En liefhebt, — Hij gaf u een Boek,
Dat maakt voor God en mensen kloek;
En waar gij nu Zijn’ wil niet vat,
Daar zeg: „Och, leer mij, lieve Heer!
Dat ik mag leven tot Uw eer!”
Houd u aan Hem, Hij weet steeds raad,
En helpt’ u af van zonden-kwaad.
Dan blijft Hij altijd aan uw zij,
En maakt u o zo innig blij!
Groei dan zo op, der oud’ren roem,
In Gods tuin, een Jezus-bloem!
 
Amsterdamsch Zondagsblad, 1893
 
 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...