Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 8 augustus

Dr. Joël Beeke over terugval van een gelovige

‘Verachtering betekent dat u terechtkomt in de draaikolk van afgoderij. Maar de Heere heeft nooit andere goden of beeldenverering geduld.’ Dr. Joël Beeke waarschuwt ervoor dat gelovigen door afgoderij kunnen verachteren in de genade. ‘Dergelijke praktijken beschouwt Hij als haat jegens Hem (Ex. 20:1-6). Als we tot bloei willen komen, moeten we de afgoden wegdoen: ‘Efraïm! wat heb Ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord, en zal op hem zien; Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom; uw vrucht is uit Mij gevonden’ (Hos. 14:9). Gods volk moet niets te maken willen hebben met afgoderij. 

Hosea

Afgoderij loochent de soevereiniteit van God. Ze verdeelt de wereld in vele kleine gebieden, elk met zijn eigen heer die tevredengesteld moet worden. Misschien staat ze toe dat God over een klein stukje van de hemel en de aarde regeert. Maar in het begin schiep God de hele hemel en aarde en Hij alleen is God. Er is geen andere God. Hij is de God Die ons hoort en ons hele leven over ons waakt. Hosea herinnert ons eraan dat al de gunsten die hij beschreef niets voorstellen zolang we God niet erkennen als soeverein, als de Heere Die in alle opzichten boven alles staat. 

De beeldspraak van Hosea 14:9 laat een opmerkelijke verschuiving zien. Israël is niet langer de bloeiende boom; de Heere Zelf is de boom die vrucht draagt. Alsof de Heere Israël werd. Alsof God Zelf tussenbeide komt en Israëls verantwoordelijkheid om vruchtbaar te zijn vervult. Dat is precies wat er gebeurde toen God mens werd. Van Israël werd verwacht dat het Gods wijngaard zou zijn en vruchten van gerechtigheid zou voortbrengen (Jes. 5:1- 7). De naam ‘Efraïm’ betekent ‘vruchtbaar’ (Gen. 41:52). Vruchtbaarheid is het hart van onze roeping en onze identiteit als het volk van God. Maar dan ontdekken we dat Jezus Christus proclameert dat Hij de ‘ware Wijnstok’ is en dat onze enige hoop op vruchtbaarheid in Hem is gelegen. We kunnen alleen vruchtbaar zijn als we in Hem blijven, zoals ranken in de wijnstok. We zijn volledig van Hem afhankelijk (Joh. 15:1-8). De Heere moet het allemaal doen. Hij is de soevereine dauw die de wijnstok doet gedijen en Hij is de soevereine wijnstok die de aarde met vruchten vervult. 

Christus

Als de kern van verachtering afgoderij is, is de essentie van terugkeer tot de Heere het besef dat Christus álles is voor onze redding. Ralph Robinson (1614-1655) schrijft: ‘De Heere Jezus Christus is alles voor en in allen die werkelijk hun redding bij Hem zoeken.’

 • Hij is volkomen God en Hij is volkomen mens. 
 • Hij is de Zoon en als zodanig onze toegang tot de Vader en door Hem ontvangen wij de Geest. 
 • Hij is de Priester en Hij is het Offer. 
 • Hij werd onze vervloeking en is nu onze zegen. 
 • Hij is de Profeet en Hij is het Woord. 
 • Hij is de Koning en Hij is de Dienaar. 
 • Hij is de Middelaar en de essentie van het verbond.
 • Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. 
 • Hij is de Echtgenoot Die ons beschermt en voor ons zorgt en Hij is het Brood dat we eten om te leven. 
 • Hij is de Herder, de Deur van de schaapskooi en Hij legde Zijn leven af als het Lam van God. 
 • Hij is onze wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. We stellen ons vertrouwen op Hem, hebben Hem lief en hopen op Zijn heerlijke verschijning. 
 • Hij is onze rijkdom, onze buitengewone vreugde en ons zeer groot loon. 

Christus is alles. Als u wilt vorderen in het christelijk leven, moet u Hem omarmen als Degene Die u volledige verlossing biedt. Hij zegt het nog steeds tegen ons: ‘Uw vrucht is uit Mij gevonden.’ 

Dit is een citaat uit het boek ‘Achterblijvers’ van dr. Joël Beeke. Originele titel: Getting Back in the Race. The Cure for Backsliding (2011). Vertaald en uitgegeven door Stichting Tabernakel. Bestel dit boek via www.tabernakel.nl.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...