Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 23 maart

Draag de wapenrusting van God en weersta de duivel (1)

Een christen die in Christus is, krijgt te maken met tegenstand van de duivel. Op allerlei manieren probeert hij ons te verleiden en ten val te brengen. Hij berooft ons van vreugde en zegeningen, onderweg naar de hemel. 

Aandoen

Paulus dringt er bij de gemeenteleden van Efeze op aan dat zij de wapenrusting van God aandoen. Het feit dat de duivel rondgaat als een leeuw, zoekend wie hij kan wegtrekken bij God vandaan, dient ons wakker te houden. We zijn niet zonder middelen. De Heere legt in de Bijbel een wapenrusting klaar voor gelovigen. We dienen deze aan te doen en de duivel te weerstaan. In Gods kracht. 

Weerstaan

Matthew Henry geeft in zijn uitleg van Paulus’ woorden over de geestelijke wapenrusting het volgende mee: ‘Wij moeten niet bukken voor satans verleidingen en aanvallen, maar hem weerstaan. Er wordt gezegd dat satan tegen ons op staat. Als hij tegen ons opstaat, moeten we hem weerstaan. Tegenover hem staan. Deelnemen in de weerstand tegen de duivel. Satan is de boze, zijn rijk is het rijk van de zonde. Satan weerstaan is de zonde weerstaan. ‘Opdat u kunt weerstaan in de boze dag’, in de dag van verzoeking of van hevig verdriet.’ 

Op post blijven

Als een moedig strijder dienen we op onze post te blijven, volgen Matthew Henry. ‘Wij moeten besluiten, door Gods genade niet voor satan te wijken. Weersta hem en hij zal van je vluchten. Ga achteruit en hij zal grond winnen. Als wij onze zaak, onze aanvoerder, of onze wapenrusting wantrouwen, geven wij hem voordeel. Het is onze roeping de aanvallen van de duivel te weerstaan en te doorstaan. En dan, alles gedaan hebbend wat goede soldaten van Jezus Christus past, zal onze strijd daarmee eindigen, dat wij volkomen overwinnaars zijn.’ 

Bewapening

Een strijder gaat niet zonder wapens op pad en evenmin zonder bescherming. Daarvoor reikt de Bijbel alles aan wat we nodig hebben. We krijgen deze uit handen van God. Matthew Henry: ‘De apostel noemt de onderdelen van deze wapenrustig op. Zowel voor verweer als voor aanval. De soldatengordel, het borstharnas, de scheenplaten (of soldatenschoenen), het schild, de helm en het zwaard. Opmerkelijk is dat er geen wapen voor de rug wordt genoemd, zo wij de vijand de rug toekeren zijn wij onbedekt. 

Waarheid en gerechtigheid is onze gordel (Ef. 6: 14). Dat was voorzegd van Christus: “Gerechtigheid zal de gordel van Zijn lenden (middel) zijn, ook zal de waarheid de gordel van Zijn lenden zijn.” Dat wat de gordel van Christus was, moet de gordel van alle christenen zijn. God eist waarheid, dat is oprechtheid, in het binnenste. Dat is de sterkte van onze middel; ook houdt de gordel alle overige delen van de bekleding bijeen, en daarom wordt hij het eerst genoemd. 

Ik ken geen godsvrucht zonder oprechtheid. Sommigen duiden dit als de leer van het Evangelie die ons zo eigen moet zijn, als een gordel om je middel (Jer. 13: 11). Dat zal alle vrijzinnigheid en wetteloosheid tegenhouden, zoals een gordel het lichaam tegenhoudt en sterkt. Dit is de christengordel, zonder die kan hij niet gezegend zijn.’ 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...