Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 24 maart

Draag de wapenrusting van God en weersta de duivel (2)

Wie in de strijd geroepen wordt, draagt gevechtskleding. Paulus roept christenen op om de héle wapenrusting aan te trekken. Anders loop je onbeschermd in het heetst van de strijd. 

Borstharnas

Een strijder draagt niet alleen wapens om zich te verweren, maar beschermt ook zijn eigen lichaam. Dit gebeurt volgens Paulus bijvoorbeeld met het borstharnas van de gerechtigheid. Matthew Henry legt uit wat daarmee bedoeld wordt: ‘De gerechtigheid van Christus, in ons uitgestort, is ons borstwapen, dat ons hart beschermt tegen de aanvallen van satan. De apostel legt dit uit in 1 Thess. 5: 8. Doet aan het borstwapen van het geloof en de liefde. Geloof en liefde omvatten alle christelijke deugden. Door het geloof zijn wij met Christus en door de liefde met onze broeders verenigd. Deze zullen ons aanzetten tot trouw waarnemen van onze plichten richting God, en rechtvaardig gedrag richting onze broeders; in alle zaken van gerechtigheid, waarheid en liefde.’ 

Scheenplaten

Een christen draagt beschermend schoeisel. Henry: ‘De voeten geschoeid hebbend met de bereidheid van het Evangelie van de vrede (Ef. 6: 15). Schoenen of platen van koper of dergelijk metaal waren vroeger een deel van de wapenrusting, 1 Sam. 17: 6. Hun doel was de voeten te beschermen tegen haken en scherpe punten, die de vijand naar gewoonte op de weg strooiden om de opmars van de troepen moeilijk te maken door hen zo te kwetsen dat zij niet verder konden lopen. “De bereidheid van het Evangelie van de vrede” betekent een bereid en besloten hart om het Evangelie aan te nemen en erbij te blijven. Wat ons in staat zal stellen om met geregelde gang in de weg van de godsvrucht te lopen. Ondanks de moeilijkheden en gevaren die eraan verbonden zijn. 

Het wordt het Evangelie van de vrede genoemd, omdat het allerlei soorten van vrede meebrengt. Vrede met God, met onszelf en met anderen. Er kan ook mee bedoeld worden dat wat de onderhouding van het Evangelie met zich meebrengt, namelijk boetvaardigheid. Daarmee moeten onze voeten beschut worden, want door een leven van boetvaardigheid en berouw worden wij gewapend tegen de verzoekingen van de zonden en de bedoelingen van onze grote vijand.’ 

Schild

Het geloof is het schild van de christen, volgens Paulus. Matthew Henry legt uit: ‘dit is noodzakelijker dan al het andere., Het geloof is alles in alles voor ons in het uur van de verzoeking. Het borstharnas beschermt de edelste delen, maar het schild kunnen wij voor alle lichaamsdelen houden. Dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wij moeten ons ten volle overtuigd houden van de waarheid van al Gods beloften en bedreigingen. Want zo’n geloof is van groot nut in alle beproevingen. Merk op dat het geloof een vaste grond is van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet; en je zult erkennen van hoe groot nut het is voor het hierboven genoemde doel. 

Het geloof, dat Christus en al de voorrechten van de verlossing ontvangt en genade van hem krijgt, is zoals een schild een algemeen verdedigingsmiddel. Onze vijand de duivel wordt hier “de boze” genoemd. Hij is boos in beginsel en hij probeert ons boos te maken. Zijn verzoekingen worden pijlen genoemd, vanwege hun snelle en onberekenbare komst en de diepe wonden die zij in de ziel slaan. Vurige pijlen, vergelijkbaar met de vergiftigde pijlen, die in de gewonde delen ontstekingen veroorzaakten. Ze werden zo genoemd naar aanleiding van de giftige slangen, die men vurige slangen noemde.’ 

De duivel stuurt hevige verzoekingen op ons af. Volgens Matthew Henry moeten we ze opvangen met het schild van het geloof, zodat ze doven en schadeloos gemaakt worden. Het geloof beroept zich op Gods Woord en de genade van Christus. Dit blust de pijlen van de verzoeking. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...