Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

woensdag 1 juli

Drie handvatten voor Bijbellezen

God spreekt door de Bijbel tot mensen. Dat geldt niet alleen voor lang geleden, maar ook vandaag leren we Zijn stem verstaan. De Bijbel is het uitgeademde Woord van God. Hij herschept daar levens door. Drie handvatten helpen je om het Bijbellezen een vaste plaats in je leven te geven. 

Adem van God

De Heere zelf gaf ons de Bijbel. Hij inspireerde mensen en gebruikte hen als middel om de boodschap door te geven. In 2 Tim. 3: 16 lees je: ‘Als de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.’ Paulus gebruikte het woord ‘theopneustos’, waar wij ‘ingegeven’ lezen. Dat betekent ‘uitgeademd’. Wie de Bijbel leest komt dus onder Zijn adem. De onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest is verbonden aan het Woord. 


Drie handvatten: 

1.     Wie is God: Veel Bijbellezers hebben de neiging om al lezend zichzelf allereerst de vraag te stellen: ‘Wat heeft dit mij vandaag te zeggen?’ Dan begin je echter aan de verkeerde kant. De Heere zegt namelijk allereerst iets over Zichzelf. Stel jezelf dus allereerst de vraag: ‘Wat zegt dit gedeelte over wie en hoe God is?’ Wie daarover mediteert, biddend nadenkt, komt vanzelf uit bij het antwoord op die andere vraag. Want als je dieper leert verstaan wie en hoe God is, leer je eveneens ook meer over wie jij bent. En wat Hij daarover vandaag te zeggen heeft. Petrus van Maastricht (1630-1706) zegt over Bijbellezen: ‘Laten wij boven alles het Boek van de Schrift gedurig en godvruchtig opslaan, waarin God, zoveel mogelijk is, zich zeer volkomen en volmaakt aan ons openbaart, zodat iedere bladzijde daarvan God uitroept en aanwijst.’

2.     Bijbelleesrooster: Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar wie zijn eigen gevoel volgt houdt een dunne Bijbel over. De evangeliën, de Psalmen en wellicht de geschiedenissen in het Oude Testament. Een Bijbelleesrooster helpt je om de Bijbel helemaal te lezen. Dat kan door afwisselend te lezen in het Oude en Nieuwe Testament. Daarbij helpt het Bijbelleesrooster van Robert Murray McCheyne (1813-1841). Wereldwijd maakten miljoenen christenen daar wereldwijd gebruik van. Download hier een exemplaar van Crossway. Je kunt ook de Bijbel van kaft tot kaft lezen, dus van het begin tot het einde. Dan is dit Bijbelleesrooster handig. Print het uit en hang het boven je bed, zet het in je telefoon, of vouw het in je Bijbel. 

3.     Biddend pleiten: Met Gods Woord mag je naar Hem toegaan en pleiten op Zijn beloften. Je leerde al lezend iets over wie Hij is. Zo las ik vanmorgen de geschiedenis van Jozef in Genesis 50, waar hij tegen zijn broers zegt: ‘Jullie hebben kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht.’ Het leerde mij iets over de almacht van God. Hij laat soms dingen gebeuren die wij niet begrijpen, maar overziet reeds wat Hij ermee wil uitwerken. Daarmee is de zondige handelwijze van Jozefs broers overigens niet uitgewist. Het leert mij bidden: ‘Heere, ik begrijp niet alles, maar wat U doet is goed. Geef mij de overgave en trouw van Jozef, steeds weer. Want u bent God en goed.’ Mediteren, biddend nadenken, over een Bijbelgedeelte leert je leven met Gods Woord in het gebed. 

Doordat de Heilige Geest je er oog voor geeft, zie je steeds meer van wie God is en wie jij bent. Dat doet buigen en belijden: ‘Wees mij zondaar genadig!’ Hij doet echter ook zien dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden.

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...