Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 16 december

Een fris ontloken roos

Suzanna Maria van Woensel Kooy (1875-1934) vertaalde het adventslied: ‘Een roze, fris ontloken’ vanuit het Duits. De versie die vandaag het meest bekend is, loopt uit op de woorden: ‘O Jezus, mens en God, bij U is wel geborgen, ons aards en eeuwig lot.

Reformatie

Oorspronkelijk betreft dit een zestiende eeuws Duits lied, met de titel: ‘Es ist ein Ros entsprungen’. Destijds een lied met 23 coupletten. Onder invloed van de reformatie is het lied niet alleen ingekort maar ook aangepast. In de eerste versie ging de aandacht namelijk met name naar Maria. De versie zoals wij die kennen stamt van na de reformatie, daarbij  kwam de focus sterker op Christus en minder op Maria te liggen. 

Vertaler

Dit lied werd in het Nederlands vertaald door Suzanna Maria van Woensel Kooy. J. de Gier schreef over haar in de Waarheidsvriend: ‘Ze werkte jarenlang als evangeIiste in Bussum en haar arbeid is van belang geweest voor de vernieuwing van het zondagsschoolwerk. Veel heeft ze gedaan voor het geestelijke lied in Nederland. Ze bracht vele liederen bijeen, ook oude en onbekende, in haar bundel Oude en Nieuwe Zangen. Deze bundel heeft een functie vervuld die enigszins vergelijkbaar is met de bundel van Johannes de Heer. Via haar bundel werd het lied ‘Een roze, fris ontloken’ algemeen bekend. Het kreeg dan ook een plaats in vele andere liedbundels.’ (WV, 20-12-2001)

Lied

Een roze, fris ontloken,
uit tere wortel kwam,
want d’ oudheid had gesproken:
“Zij bloeit uit Jesse’s stam”
Die heeft een bloem gebracht
al in de koude winter
te midden van de nacht.

Die bloem van wond’re luister,
waarvan Jesaja sprak,
bloeid’ op, toen door het duister
het licht der wereld brak.
Toen is in stille nacht
Maria’s kind geboren,
dat ons Gods heilwoord bracht.

Die bloem, zo klein en teder,
met hare geur zo zoet,
brengt ons de zonne weder,
die ’t duister wijken doet.
O Jezus, mens en God,
bij U is wel geborgen
ons aards en eeuwig lot.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp