Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

woensdag 17 juni

Een gewone dominee

We luisteren graag naar begaafde predikers. Uitleggers en pastors die bijzondere gaven hebben voor de verkondiging. Dat was zo in de tijd van Calvijn, Spurgeon en Ryle. Vandaag is dat niet anders. Maar in jouw gemeente dient een ‘gewone dominee’. Wat nu?

Dienaren

Spurgeon zei tegen de predikanten die hij onderwees: ‘Dominees zijn er voor de kerken, en niet de kerken voor de dominees. In ons werk voor de kerken, moeten we het niet wagen om hen te zien als landgoederen om te bewerken voor eigen gewin, of tuinen die moeten worden gesnoeid naar onze eigen smaak.’ Een predikant is een dienaar en hij dient vanuit die houding te dienen. Spurgeon gebruikt het beeld van een galei, een schip dat door roeiers wordt voortbewogen. ‘We zijn geen kapiteins, geen eigenaren van de galei, maar alleen de roeiers van Christus.’ Voor een celebrity-cultuur kan dus geen ruimte zijn in Gods kerk op aarde. De Meester kwam immers zelf in een nederige gestalte en deed voor wat dienen betekent. Toen niemand voor een ander onder wilde doen, waste Hij zelf de voeten van Zijn discipelen. 

Gaven

Tegelijkertijd is het duidelijk dat niet iedere dominee dezelfde gaven kreeg. Het bekende onderscheid van herder en leraar wordt in de wandelgangen van het gemeenteleven geregeld als stempel op predikanten gedrukt. Hoewel een predikant evenzoveel uitlegger als pastor dient te zijn, blijkt de één meer gaven op een bepaald gebied te hebben dan de ander. Dat wil overigens niets zeggen over de mate van vrucht die zijn werk draagt. Soms blijkt het tegendeel van wat wij verwachtten, als na een jarenlange bediening de vrucht van trouw en veelal onzichtbaar werk zichtbaar wordt. Een eenvoudige biddende predikant kan meer tot zegen zijn dan een indrukwekkende redenaar die al groter groeit in het oog van de mensen. De Heilige Geest werkt door het Woord. Hij gaat Zijn ongekende gang door de gemeenten.

Gewone dominee

Desondanks valt het voor gemeenteleden niet altijd mee om zich te schikken onder de verkondiging van een ‘gewone dominee’. Dr. Joël Beeke deelt hier enkele gedachten over. In een Podcastgesprek over ‘Small Church Ministry’ geeft hij vier overwegingen die ik hier samenvattend weergeef: 

1.     Het is net als met je ouders, de Heere heeft ervoor gekozen om jou door hen te laten leiden. Je ouders waren niet perfect. Een gemeentelid zei eens tegen dr. Beeke: ‘U bent niet mijn favoriete dominee!’ Hij legde een arm om de schouders van de man en zei: ‘Ik ben hier niet om je favoriete dominee te zijn, ik breng je enkel het Woord van God. Dat is alles.’ 

2.     Het beluisteren van een indrukwekkende prediker die één keer per jaar langskomt maakt indruk. Gemeenteleden dienen echter oog te krijgen voor de gaven die hun eigen dominee wel heeft en niet alleen te kijken naar wat hij niet heeft. Beeke gebruikt het voorbeeld van een gemeente die een nieuwe dominee zocht. Men kwam er uiteindelijk op uit dat de nieuwe dominee al de gaven van zijn voorganger moest hebben, behalve zijn beperkingen. Dat is onmogelijk. 

3.     Door Gods voorzienigheid ontving je de predikant die jouw gemeente dient. Probeer van hem zoveel mogelijk te leren. Vul dat aan met het lezen van goede boeken en het trouw vormgeven van huisgodsdienst. 

4.     Het is goed om gedurende de week wat preken te luisteren. Maar blijf op zondag trouw aan je plaatselijke predikant zolang hij de waarheid verkondigt. 

In de wereldkerk zijn grote gemeenten de uitzondering en leiden de meeste voorgangers kleine kudden. Veelal zijn dit ‘gewone dominees’ die niet zo opvallen. Zij dienen met alle inzet van hun gaven trouw hun werk doen. Het Woord verkondigen, de gemeente dienen. Bid dat dit werk vrucht draagt. De Heere bouwt Zijn Kerk. Niet door kracht, evenmin door geweld, maar door Zijn Geest.

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...