Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 3 februari

Een kind bij Jezus brengen

Als je dagelijks met kinderen werkt, of in de gemeente jeugdwerk doet, heb je een belangrijke taak. Volgens Robert Murray MacCheyne mag je ‘tot hen van God en voor hen tot God spreken.’ 

Herleving

Samen met een aantal vrienden in Schotland verlangde Robert Murray MacCheyne (1813-1843) naar geestelijke herleving. Wie zijn preken leest, wordt geraakt door het verlangen om mensen tot Christus te brengen. Hij kon ernstig spreken over de zonde en het leven buiten God. Robert verkondigde zijn luisteraars de boodschap van verzoening door voldoening in het bloed van Jezus Christus. Voor velen was zijn bediening tot zegen. Zelf werd hij al jong als een schoof ingezameld voor de oogst, tot God.

Kinderen

Als predikant had MacCheyne oog voor de kinderen in de gemeente. In februari 1841 was hij een week van huis en kon hij de zondagschoolleiders dus niet persoonlijk ontmoeten. Vandaar dat hij hen aantekeningen stuurde, als hulpmiddel bij de voorbereiding. Hierbij zijn begeleidende brief. Het briefje geeft een venster op negentiende-eeuws kerkelijk leven en vormt tegelijkertijd een bemoediging voor kinderwerkers vandaag. Wat is er mooier, dan kinderen als aan de hand tot de Heere Jezus te mogen brengen.  

Kelso, 24 februari 1841, 

Waarde vrienden en mede-arbeiders!

Hierbij zend ik jullie wat aantekeningen bij de gelijkenis voor de volgende zondagavond. Ik hoop dat zij jullie van enig nut zullen zijn. Je kunt je niet voorstellen wat voor een zoete troost het voor mij is, als ik zo ver van mijn gemeente verwijderd ben, te weten dat jullie je in het midden van de lammetjes bevinden, om tot hen van God en voor hen tot God te spreken. 

Ik dank mijn God zonder ophouden over jullie werk van het geloof en de arbeid van de liefde en de lijdzaamheid van de hoop. Vertraag niet in het goeddoen, mijn vrienden, want op Zijn tijd zullen wij maaien, als wij niet verslappen. Wordt niet ongeduldig, wacht op de Heere! De zegen zal komen. 

Gebruik enige uren om ook in de week de gemeente te bezoeken. Dit zal voor de ouders het bewijs zijn dat je werkelijk belang stelt in de zielen van jullie kinderen. Als wij slechts één kind tot het hart van Jezus konden brengen, zouden wij al onze moeite in eeuwigheid beloond zien. O, met wat voor een zalige vreugde zullen wij degenen in de hemel weerzien, tot wiens behoud God ons als nederige instrumenten in Zijn hand heeft willen gebruiken.

Overweeg met aandacht Filipppenzen 1: 8. En mocht de Heere zondag als de gemeente samenkomt, in jullie midden aanwezig zijn, jullie zegenen en goed bij jullie doen. Vaarwel, geliefde mede-arbeiders! 

Steeds uw toegenegen vriend en leraar, ofschoon afwezig naar het lichaam, niet naar de geest, 

R.M. MacCheyne

Leestip: Het leven en de nagelaten geschriften van Robert Murray MacCheyne, Andrew Bonar.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...