Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 2 april

Een vrouw naar Gods hart (1)

Bonhoeffer stelt dat het geluk dat de man vindt in een goede, of zoals de Bijbel het zegt, in een ‘degelijke’, ‘krachtige’, ‘wakkere’ vrouw, steeds weer geprezen wordt als het hoogst denkbare geluk. Haar waarde gaat die van robijnen te boven. Een degelijke vrouw is de kroon van haar man (Spr. 12: 4). Een onwijze vrouw brengt daarentegen volgens de Bijbel onheil over heel het huis. 

Vinden

De ideale vrouw; wie zal haar vinden? In feite overkomt het je. Je keek om je heen, raakte geïnteresseerd in iemand, werd verliefd. Van het één kwam het ander. Toen waagde je met elkaar de stap naar het huwelijk. Een sprong in het diepe, omdat niemand weet wat achter de horizon ligt. In het Spreukenboek sprak de Heere zich uit over de vraag hoe je aan je vrouw komt. ‘Huis en goed is een erve van de vaderen; maar een verstandige vrouw is van de Heere.’ (Spr. 19: 14). Je wordt door de Heere aan elkaar gegeven. Het huwelijk wordt in de hemel gesloten. 

Kostbaar

Dietrich Bonhoeffer schreef vanuit de gevangenis een huwelijkspreek, voor mensen die hij kende. Hij schreef daarin: ‘God daalt af op onbegrijpelijke wijze en spreekt zijn ja op jullie ja; maar terwijl Hij dat doet, schept Hij iets heel nieuws; Hij schept uit jullie liefde het heilig huwelijk.’ 

Het huwelijk is kostbaar. Bonhoeffer: ‘Het huwelijk is meer dan jullie wederzijdse liefde. Het huwelijk heeft meer gewicht, meer waarde, want het is Gods heilige instelling, waardoor Hij de wereld tot het einde van de dagen wil behouden. In je liefde zie je op de wereld alleen elkaar, in het huwelijk ben je een schakel van de geslachten, die God tot Zijn eer laat komen en gaan en roept tot Zijn rijk. In de liefde zie je alleen de hemel van je eigen geluk, door je huwelijk aanvaard je verantwoordelijkheid tegenover de wereld en de mensen.’ Met klem merkt hij op: ‘Jullie liefde draagt niet het huwelijk, van nu af draagt het huwelijk jullie liefde.’ 

Verzoeking

Een vrouw kan haar man niet alleen dichterbij God brengen, maar ook meevoeren op een spoor bij God vandaan. Koning Achab was zelf geen brave koning, maar zijn vrouw blijkt de grootste negatieve invloed van zijn leven. Zij zette haar man aan tot zonde (1 Kon. 11: 1-5). Rachel moet een mooi meisje zijn geweest. Jakob viel als een blok voor haar. Lea had tedere ogen, maar Rachels’ verschijning was voor Jakob alles. Jarenlang werkte hij voor haar, om haar tot zich te nemen. Ze was de liefde van zijn leven en hield ook van Jakob. Zij was echter tevens de vrouw die de afgoden meesmokkelde in het gezin van Jakob (Gen. 27). Ze kon geen afstand doen van de Terafim van haar jeugd. Ze kon en wilde de Heere niet alleen dienen. Onder geen enkele voorwaarde wilde ze die terafim afgeven. Zelfs niet toen haar vader dreigde met van alles en nog wat. Ze loog om een leugengod te kunnen koesteren. Een donkere ruimte in het huwelijk van Jakob en Rachel. Hoewel Laban de terafim van Rachel niet kon vinden, de kinderen wel degelijk. Voor kinderen die rondsnuffelen in huis, en in de tent, zijn er nauwelijks geheimen. Wat verhuld ligt voor de buitenwacht, ligt onthuld voor het gezin. 

Onverdeeld

Een onverdeeld moederhart dat de Heere toegewijd is, raakt dus het hele gezin. Zo’n vrouw vreest de Heere (Spr. 10: 30). Het is haar hartsverlangen om de Heere toe te behoren. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...