Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 5 juli

Gebed voor de preek

Als je naar de kerk gaat, kom je onder de verkondiging van Gods Woord. Het is de werkplaats van de Heilige Geest. Dit geeft gebed en uitzien bij kerkgangers, bij ambtsdragers, bij de predikant. 

Spreekt

Wat een zegen dat God een God van orde is. Hij vraagt ons niet om naar de kerk te gaan als we eraan toe zijn, of zin in hebben. De Heere leert ons niet om elke week iets naar onze eigen smaak uit te zoeken. Hij roept eenvoudig tot trouw, in het komen onder het Woord. Als gemeente, die door Hem aan elkaar gegeven is. 

We hebben voeding nodig. Voor lichaam en ziel. Om kracht te verzamelen voor ons lichaam, geeft Hij dagelijks brood. Als voedsel voor onze ziel, spreekt Hij op zondag door de verkondiging tot de gemeente. Dat geeft een hartelijk gebed om de krachtige werking van de Heilige Geest. 

Predikant

Luther leerde predikanten thuis of in de predikantskamer te bidden. Hij adviseerde daarbij het volgende gebed: 

Heere, mijn God, U hebt mij in Uw Kerk tot prediker aangesteld. U ziet, hoe onbekwaam ik ben om dit grote en moeilijke ambt te vervullen. Zonder Uw leiding en bijstand zou ik reeds lang alles hebben bedorven. Daarom roep ik U aan. 

Graag wil ik mijn mond en hart in Uw dienst stellen. Om Uw volk te onderwijzen, en ik wil ook zelf onderwezen worden. Uw Woord raadplegen en het ijverig overdenken. Gebruik mij als Uw instrument. Maar o God, verlaat mij dan ook niet. Want, als ik op mijzelf zou zijn aangewezen, zou ik alles bederven. 

Amen

Kerkenraad

Ook voor ambtsdragers kent de traditie een gebed. In dit geval komt het uit de Schotse liturgie: 

Hemelse Vader, ga met ons mee in Uw huis. Laat Uw Geest ons geleiden. Neig de harten tot verwachting van Uw Rijk, in onze gemeente en in heel uw Kerk. Zegen ons bij de lezing en verkondiging van Uw Woord. 

Bevrijd ons van de gebondenheid, van de vrees voor mensen, van alle toegeeflijkheid tegenover het kwade. Wees onze gids, ons licht, onze sterkte. Opdat kome het Koninkrijk van Jezus Christus onze Heere. 

Amen

Bidden

Deze gebeden kunnen voor ons een handvat vormen in het gebed op zondagmorgen. Bereid je als gemeentelid voor op de preek, in een hartelijk gebed om de werking van de Heilige Geest. Dat de Heere harten opent, geestelijk leven wekt en voedt en Zijn Koninkrijk uitbreidt. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...