Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 27 januari

Gemeenteleden dienen, delen, bidden

Als gemeenteleden zijn we aan elkaar gegeven. We kunnen veel voor elkaar betekenen. Het is een zegen als je merkt dat mensen elkaar helpen in praktische zaken. Zo mogen we ook voor elkaar bidden. 

Dienen en delen

Generaties volgen elkaar op in deze wereld. De ene gaat, de andere komt. In de periode dat we als verschillende generaties met elkaar optrekken, worden we door de Heere aan elkaar gegeven. In de christelijke gemeente is het een zegen dat we met verschillende generaties samen gemeente mogen zijn. De ouderen met hun gerijpte levenservaring, duiden ontwikkelingen omdat zij dingen reeds eerder zagen gebeuren. Dertigers, veertigers en vijftigers staan in de bruisende stroom van het dagelijkse leven dat op alle fronten aandacht vraagt. Waarbij de dagen tussen de vingers doorglijden als zand. Twintigers zien de toekomst met een open blik tegemoet. Alles is nog mogelijk. Het tintelt van verwachting. Hoewel zij ook ervaren dat de zaken waar zij eerder tegenop keken soms zo tegenvallen, als je ze van dichterbij bekijkt. Jongeren groeien op in een werkelijkheid die zij voor het eerst meemaken. Met alle mogelijkheden en vragen die dit met zich meebrengt. Toch leven al die generaties toekomstgericht. We ontvangen elke dag een nieuwe dag. In het besef dat er nog veel kunnen volgen, maar dat het ook ineens voorbij kan zijn. 

In die dagelijkse stroom van de tijd krijgen we elkaar als gemeenteleden uit Gods hand. Om elkaar te dienen, in praktische zin. De Heere leert ons immers in Matt. 25 dat dit is waar Hij naar vraagt in het laatste oordeel. Toen Hij als het ware bij ons voor de deur stond, hebben we Hem toen die beker koud water gegeven? Wie het aan de minste van de broeders doet, doet het aan Christus. Dat geeft gebed in het hart: Heere, laat mij vandaag voor iemand tot zegen zijn. Schenk Uw Heilige Geest, werk krachtig in onze gemeente. 

Gebed

Als gemeenteleden zijn we samen op weg naar de toekomst. Als er ouderen zijn die de ogen sluiten, mogen baby’s voor het eerst de oogjes openen. Kinderen wordt gedoopt in het midden van de gemeente. De oudere generaties krijgen samen de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor dit kind. Dat geeft gebed in het hart, bij het zien van jongeren, opvoeders en ouderen. Gemeenteleden dragen elkaar in de gebeden voor Gods aangezicht. Wij bidden voor elkaar: 

  • Om heil en zegen: neemt U ook hem of haar ook voor Uw rekening. Vergeef hem zijn schuld. Om Christus wil. Denk aan Uw verbond, uit genade. 
  • Om hulp en kracht: U weet van de moeilijke periode in gezin X, wilt U zich over hen ontfermen. Geef kracht naar kruis. Uitkomst in de omstandigheden. 
  • Om redding: U weet dat die jongere dreigt af te haken, ik zie hem of haar niet meer zo vaak in de kerk. Vang hem in het schepnet van het Evangelie. 
  • Om troost: U weet van het verdriet en verlies van mevr. Y. Troost U haar in het leed. Ontferm U over hen die een gebroken hart meedragen. 
  • Uit dankbaarheid: Wat een zegen dat X zoveel betekent in het jeugdwerk, voor mijn kinderen. Zegent U hem in zijn persoonlijk leven.

Vreemd eigenlijk dat we makkelijker over elkaar praten, dan dat we voor elkaar bidden. Nu hoeven we de mond niet vol te hebben over gebed voor elkaar. Laten we dat maar in de stilte doen, voor de troon van God. Ik leg de namen van de gemeenteleden die U mij gaf in Uw handen; graveert U hen daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets of niemand ze meer daaruit kan branden. Ook niet als satan hen als de tarwe zift. 

Mediteren

Wil je hierover verder nadenken aan de hand van de Bijbel? Lees dan wat Paulus schrijft in Rom. 12: 12, Rom. 15: 5-6, Rom. 15: 30-33, Ef. 1: 15-23, Ef. 3: 14-21, Fil 1: 9-11 en Fil. 4: 6-7. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...