Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 4 april

George Whitefield: Waarom de Bijbel onderzoeken? (4)

We hebben de Heilige Geest nodig, om de Bijbelse boodschap te verstaan. Dat stelt opwekkingsprediker George Whitefield in zijn adviezen voor Bijbellezers. Hij stelt daarom dat persoonlijk Bijbellezen samen dient te gaan met persoonlijk gebed. 

Vijfde aanwijzing

Nu kom ik op de vijfde aanbeveling om de Schriften tot uw voordeel te kunnen onderzoeken. Span u in om de Geest te verkrijgen door wie de Schriften geschreven werden. De natuurlijke mens kan immers de woorden van de Geest van God niet beoordelen, omdat ze door de Geest onderscheiden worden. De woorden die Christus gesproken heeft, zijn geest en zijn leven. De ware bedoeling en betekenis ervan kan door de natuurlijke mens net zo min begrepen worden als dat we mensen die een ons onbekende taal spreken, kunnen begrijpen. De Schriften zijn door sommigen dan ook terecht vergeleken bij de wolk die vóór de Israëlieten uit ging. Voor de natuurlijke mens zijn ze duister en moeilijk te begrijpen, net zoals voor de Egyptenaren de wolk donker was, maar ze zijn licht en leven voor christenen. Zoals diezelfde wolk donker was voor Farao en zijn huis, maar stralend en schitterend voor het Israël van God. 

Het gebrek aan de hulp van deze Geest was er de oorzaak van dat Nicodemus, een leraar van Israël en een overste van de Joden, helemaal niets wist over de leer van de wedergeboorte. Omdat hij een natuurlijk mens was, kon hij er niets over vertellen. Het was ook het gebrek aan deze Geest, dat ervoor zorgde dat de discipelen van de Heere Jezus steeds weer opnieuw niets begrepen van de aard van deze leerstukken die Hij uiteenzette. Hoewel Hij vaak met hen in gesprek was. Omdat de natuurlijke sluier niet van hen is weggenomen, zien veel mensen die wel beweren dat zij de Schriften onderzoeken, toch niet verder dan de kale tekst. Zij blijven vreemdelingen voor de geestelijke betekenis die achter elke gelijkenis en alle bevelen van het Boek van God schuilt. 

Het zou ook niet anders kunnen. Omdat God een Geest is, kan Hij Zichzelf niet op een andere manier dan op een geestelijke manier bekendmaken aan de harten van mensen. En als wij vreemdelingen zijn voor Zijn Geest, blijven we ook vreemdelingen voor Zijn Woord, omdat zij samengaan en zij net als Hij geestelijk zijn. Span u daarom met ernst in om deze gezegende Geest te ontvangen. Anders zal uw verstand nooit geopend worden om de Schriften goed te verstaan. Denk eraan dat het gebed een van de meest directe middelen is om deze Geest te verkrijgen. 

Zesde aanwijzing

Daarom wil ik u in de zesde plaats adviseren om eerst te bidden voordat u de Schriften leest. Bid of Christus u, naar Zijn belofte, Zijn Geest wil zenden om u in alle waarheid te leiden (Joh. 16:13). Bid steeds kort terwijl u aan het lezen bent. Bid indien mogelijk om licht over elk woord en elk vers. En wanneer u het Boek sluit, smeek God vurig of de woorden die u gelezen hebt in uw hart gegrift mogen worden en vruchten van een goed leven in u mogen voortbrengen. 

Als u dit doet, zult u met een heilig geweld Gods Heilige Geest in uw hart binnenhalen. U zult Zijn genadige kracht voelen. U zult ervaren dat Hij u verlicht en verkwikt en uw ziel ontvlamt door het Woord van God. U zult dan niet alleen lezen, maar ook opmerkzaam zijn bij het lezen. U zult nieuwe dingen lezen en in u opnemen wat u leest. Het Woord van God zal eten en drinken voor uw ziel zijn. Net als Apollos zult u machtig worden in de Schriften (Hand. 18:24). Wees schriftgeleerden die volledig onderwezen zijn in het Koninkrijk van God, en breng goede dingen voort uit de goede schatten van uw hart (Matth. 12:35). Zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament, om alle mensen waarmee u spreekt, iets mee te kunnen geven. 

Dit is het vierde deel uit een preek van George Whitefield, uitgegeven door stichting Tabernakel. Binnenkort volgt deel 5. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...