Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 19 mei

Gij, Jezus Christus, opgestegen tot hoogste heerlijkheid

Op hemelvaartsdag dachten we aan Jezus Christus, die de hemel binnenging. Om daar als Vorst te regeren en als Voorbidder te pleiten voor hen die Hem toebehoren. Een lied uit de traditie geeft daar stem aan. 

Lied

Gij, Jezus Christus, opgestegen
tot hoogste heerlijkheid,
blijft ons nabij op onze wegen;
U zij de lof gewijd
Uw weg ging voort door smaad en dood;
o Heer’ die ons Uw lichaam bood
als ’t levensbrood
 
Gij, ’s Vaders Zoon, ten troon verheven,
betoont Uw majesteit,
belooft voor ons verloren leven
behoud in eeuwigheid.
Gij zijt de doodspoort doorgegaan;
als overwinnaar opgestaan,
naamt Gij ons aan.
 
Nog is Uw heerlijkheid verborgen,
maar ons geloof vertrouwt,
dat eenmaal op de eeuw’ge morgen
Uw macht het veld behoudt
Gij, kracht, verhuld in brood en wijn
wilt onze eeuw’ge spijze zijn
en maakt ons rein.
 
Heer’, open ons genadig de ogen
en doe ons door Uw Geest
het licht zien en Uw naam verhogen,
voor ’t oordeel onbevreesd.
Ten troon verheven, ons nabij,
staat Gij ons in de strijd terzij.
Mijn kracht zijt Gij.
 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...