Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 12 december

Het is zo vaak verteld

Het is zo vaak verteld, 
zo vaak beschreven: 
hoe Jezus werd geboren in een arme stal. 
en hoe de herders eens in Beth’lem’s dreven 
de engelen hoorden zingen; 
en het mooist van al 
hoe wijzen kwamen en geschenken boden. 
en hoe God Zelf Zijn Zoon aan hen heeft voorgesteld. 
en hoe Herodes ’t kindje wilde doden — 
lk heb ’t zo vaak gehoord: ’t is me zo vaak verteld — 
Wéér is ’t Advent en alles zal gaan spreken van Jezus. 
Die voor óns zo arm op aarde kwam; 
Maar ’t laat me soms zo koud 
dat ik alleen kan smeken: Erbarm U over mij! 
Zoek Heer’. Uw dwalend lam!
 
Nel Benschop
 
(Uit: Een boom in de wind)

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp