Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 22 juni

Hoe zoet klinkt Jezus’ dierb’re Naam

John Newton (1725-1807) zwierf jarenlang over de wereldzeeën en werd uiteindelijk predikant. Hij liet ons veel liederen na. 

Lied

Hoe zoet klinkt Jezus’ dierb’re naam
In d’ oren van Zijn volk;
Die naam heelt elke zielenwond,
Verdrijft elk’ onweêrswolk.

Die naam geeft rust aan ’t bang gemoed,
Hij lenigt alle smart,
’t Is manna dat de ziele voedt,
En balsem voor het hart.

Die naam, de Rots waarop ik bouw!
Mijn Schuilplaats en mijn Schild!
Mijn hoog vertrek bij ’t golfgeklots,
Is Hij, die stormen stilt.

Mijn Redder, Herder, Leidsman, Vriend!
Mijn Hogepriester, Gij
Mijn Heer’, mijn God, mijn Levensbron!
O wees mij steeds nabij.

Zo lang ik leef prijs ik Uw naam
Met elke adem weêr;
O dat Uw naam in ’t stervensuur
Mijn ziel tot troost zij Heer’!

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Die hier om Jezus’ wille verlaten

Een onbekende dichter liet ons het lied na dat de ontroerende woorden bevat: ‘Word ik dan ook gesmaad of geslagen, om...

De gevangenis gevangen

‘Als we zo met de Heere mogen zijn in onze weg van druk, wat gaan we dan in allerlei dingen Gods genadige hand...