Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

dinsdag 15 september

Hymns verbinden christenen wereldwijd

Op alle continenten van deze wereld wordt de lofzang voor God gaande gehouden. Door christenen in allerlei culturen. De ‘hymns’ van onder andere John Newton en William Cowper geven stem aan de omgang met de Heere. 

Hartetaal

Zingen is een uiting van het hart. De ‘Olney Hymns’ van John Newton (1725-1807) en William Cowper (1731-1800) geven daar uiting aan. De zondigheid van de mens, het heil in Christus, bekering, verzoening, overgave aan Gods leiding en het buigen onder het Woord komen in deze liederen aan de orde. Het dichtwerk van deze mannen richt de blik op het kruis van Christus. Er spreekt een verlangen uit naar vereniging met Hem, in dit leven, maar ook in de eeuwigheid. Het beste komt nog. 

De verzameling hymns die Newton samenstelde werd genoemd naar het plaatsje Olney, een plaats in Buckinghamshire, Engeland. Een plaats waarin veel arme mensen woonden met weinig opleiding. Voor hen werden deze liederen de taal van het hart. De eenvoud van de liederen weerspiegelt hoe men het geloof beleefde. 

Instemmen

Christenen in Nederland vormen slechts een klein deel van de wereldkerk. Te midden van een vloed aan liederen die in de afgelopen eeuwen werden geschreven, vallen de Olney Hymns op door de manier waarop men het heil beleeft en het Lam bezingt. Dat doet instemmen met hen die deze gezangen zingen. 

Het is de moeite waard om een aantal van deze hymns aan te leren!

Day of Judgement, Day of Wonders

Come my soul, you plea prepare

I Asked The Lord That I Might Grow

There is a Fountain filled with Blood

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...